16. oktober 2017

Proces- og tidsplan for valg og konstituering af KKR 2018-2022

KKR Sjælland blev orienteret om den overordnede proces- og tidsplan for valg af medlemmer og konstituering af det nye KKR 2018-2022

KKR's sammensætning og grundlaget for valg af formand og næstformand hviler på det samlede stemmetal for hvert parti/listesamarbejde i kommunerne i regionen. Dette opgøres umiddelbart efter kommunalvalget 21. november 2017.

Borgmestrene er fødte medlemmer af KKR, mens supplerende medlemmer vælges fra de enkelte partier/listesamarbejder for at give KKR en sammensætning, der svarer til stemmefordelingen ved kommunalvalget i kommunerne i Region Sjælland.

På det konstituerende møde i KKR Sjælland den 22. januar 2018 vælges formand og næstformand for KKR, og KKR udpeger og indstiller politiske repræsentanter til regionale fora.