04. oktober 2017

På omdrejningshøjde med digitalisering

Det er nærmest overflødigt at understrege, hvor vigtigt det er at holde sig opdateret med ny viden om digitalisering og ny teknologi. Læs her om en række aktuelle temadage, konferencer og netværk fra KL's kontor for Arbejdsgange og It-arkitektur.

30. november 2017 afholder KL "Konference om gevinstrealisering 2017". KL sætter fokus på gevinstrealisering, og udbreder kommu­nernes erfaringer og konkrete værktøjer, så flere kommuner kan arbejde systematisk med at få realiseret de forventede gevinster. Læs mere her: http://tilmeld.kl.dk/Gevinstrealiseringskonference2017/gevinstrealiseringskonference-2017.html

22. januar 2018 er der "Temadag om agil digitalisering af arbejdsgange" i KL-huset. Temadagen i agil digitalisering introducerer deltageren for metoder og værktøjer til at beskrive arbejdsgange fleksibelt med inddragelse af dem, der udfører arbejdsgangene. Læs mere her: http://tilmeld.kl.dk/agildigitalisering/arrangementet.html

12. marts 2018 er der første dag på "Kommunernes It-arkitekturuddannelse". Digitaliseringen i kommunerne er i fuld gang, og det kræver viden og overblik at styre digitaliseringen i den rigtige retning. Deltag på en fem-dages it-arkitekturuddannelse og få diplom på din nye viden. Med opdateret viden om it-arkitektur står du stærkt, når du skal bidrage til at få kommunens forvaltning, arbejdsgange og it-systemer til at gå op i en højere enhed. KL udbyder Kommunernes it-arkitekturuddannelse i samarbejde med KOMBIT og KIT@. Læs mere her: http://tilmeld.kl.dk/arkitekturuddannelse/kommunernes-it-arkitekturuddannelse.html

15. marts 2018 er det tid til "Temadag om ledelse af det agile projekt" på Comwell i Kolding. Selvom de første tanker om agil projektledelse blev tænkt for mere end 20 år siden, er det først nu, at agile fremgangsmåder for alvor har vundet udbredelse i Danmark. Denne temadag med " It-professor Jan Pries-Heje, fra Informatik og Datalogi på RUC kommer igennem de centrale principper, hvad du skal være opmærksom på, hvad du kan gøre i praksis, og hvordan du kan indføre agil projektledelse. Læs mere her: http://tilmeld.kl.dk/agilprojektledelse/ledelse-af-det-agile-projekt.html

11. april 2018 går "Netværk om ledelse af digitalisering 2018" i gang. Netværket giver dig indsigt i teorier, begreber og metoder, der relaterer sig til emner som forandringsledelse, teknologiforståelse og digitalisering. Du vil få indsigt i ledelse med digitalisering - herunder ledelse af medarbejdere, der i højere grad skal vænne sig til, at deres arbejde bliver digitaliseret. Læs mere her: http://tilmeld.kl.dk/ledelseafdigitalisering/netvaerk-om-ledelse-af-digitalisering.html

4. april 2018 er første dag i "Netværk om gevinstrealisering 2018". KL indbyder i samarbejde med Peak Consulting Group til et netværk om gevinstrealisering. Hvordan håndterer kommunerne de opgaver, den fælleskommunale og den fællesoffentlige strategi stiller dem over for? Hvordan bliver de bragt ind i den enkelte kommune, så der skabes gevinster? Læs mere her: http://tilmeld.kl.dk/gevinst2018/netvaerk-om-gevinstrealisering-2018.html

28. april 2018 er der "Temadag om robust implementering af store projekter" i KL-huset. Vil du gerne have fyldt værktøjskassen op med viden og metoder til at få succes med projekter om implementeringer og store organisationsforandringer? Så deltag på temadagen "Robust implementering af store projekter" It-professor Jan Pries-Heje, fra Informatik og Datalogi på RUC, vil dele ud af sin omfattende forskning og sine erfaringer med at omsætte teori til praksis, og styre store projekter sikkert i mål. Læs mere her: http://tilmeld.kl.dk/robustimplementering/robust-implementering-af-store-projekter.html

Har du spørgsmål, så kontakt vicekontorchef Jan Struwe Poulsen, JTP@kl.dk, tlf.: 21 40 40 82 i KL's kontor for Arbejdsgange og It-arkitektur