29. oktober 2017

Martin Damm: Trepartsaftalen er et skridt i den rigtige retning

KL har netop indgået en trepartsaftale med regeringen og de øvrige arbejdsmarkedsparter på voksen- og efteruddannelsesområdet.

KL's formand Martin Damm kalder aftalen for "et skridt i den rigtige retning". Han er især tilfreds med den del, der handler om at udvikle kompetencepakken på SOSU-området, hvor der er skabt flere muligheder for at kompetenceudvikle sig som SOSU-hjælper og som SOSU-assistent.

"For KL har det været afgørende, at aftalen sikrer et mere fleksibelt uddannelsessystem, hvor både grunduddannelser og efteruddannelser hele tiden er gearet til at imødekomme de krav, som arbejdsmarkedet til enhver tid stiller, og her er aftalen et skridt i den rigtige retning," siger Martin Damm.

Aftale løser ikke behov for kompetenceløft

KL ser også positive tendenser i aftalen ift højere taxametre, mere fleksibilitet for kommuner og arbejdstagere og et mere enstrenget vejledningssystem.

Til gengæld løser aftalen ikke to grundlæggende udfordringer: et kompetenceløft målrettet ufaglærte og et kompetenceløft særligt på SOSU-området, som kunne styrke ældreplejen og det nære sundhedsvæsen. 

"På disse områder har det nuværende voksen- og efteruddannelssystem ikke kunnet levere. Derfor er det ærgerligt, at aftalen ikke løser det omstillingsbehov, vi har i kommunerne. Der er i stedet tale om få forbedringer indenfor det nuværende system," siger Martin Damm.

Ser frem til videre drøftelser med regeringen

Han lægger heller ikke skjul på, at processen frem mod den endelige aftale har været svær:

"Vi har haft mere end vanskeligt ved at komme til orde med kommunale synspunkter. Derfor er vi glade for, at en del af den kommunale opsparing på området er blevet reserveret til videre drøftelser med regeringen i forbindelse med økonomiaftalen. Her vil vi have fokus på, hvordan vi kan bruge pengene på de områder, der også har haft prioritet for os her - nemlig kompetenceløft af ufaglærte og SOSU-området."

Martin Damm ærgrer sig også over, at trepartsaftalen på voksen- og efteruddannelsesområdet ikke er mere ambitiøs i forhold til at få målrettet antallet af kurser:

"Vi havde gerne set en stærkere målretning i antallet af kurser, men nu må vi se om den aftalte proces fører til den oprydning i de mange kurser, der er behov for."

 

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Trepartsaftale på voksen- og efteruddannelsesområdet