16. oktober 2017

Kommuners bidrag til sager om generhvervelse af kørekort

Flere kommuner oplever en stigende efterspørgsel på udtalelser fra rusmiddelcentrenes læger i forbindelse med sager om kørekorthabilitet. KL har samlet Sundheds- og Ældreministeriets konkretisering af kommunernes rolle.

Kommuner stiller spørgsmålstegn

Flere kommuners rusmiddelcentrer og dets læger oplever en stigende række henvendelser, fra borgere der skal generhverve sig et kørekort. Dette skyldes blandt andet, at Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler politiet, at der indhentes udtalelser fra speciallæger i kommunen vedr. om ansøger indtager bevidshedspåvirkende stoffer eller lægemidler i et omfang, der påvirker evne til at føre et motorkøretøj.

Henvendelse fra Ballerup Kommune er vedhæftet nedenfor.

Sundheds- og Ældreministeriet svarer

KL har i denne forbindelse henvendt sig til Sundheds- og Ældreministeriet, som i sit svar henviser til et 'cirkulær om kørekort'. I dette cirkulær fremgår det, at det er borgerens egen læge, der skal foretage undersøgelserne og dermed ikke kommunernes rusmiddel-/misbrugscentrer.

Ydermere fremgår det af cirkulæret, at borgerens egen læge skal udfylde en blanket til afklaring af helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort.

Ministeriets svar, cirkulær og blanket er vedhæftet nedenfor.

YDERLIGERE MATERIALE

 • PDF

  Henvendelse fra Ballerup Kommune vedr. generhvervelse af kørekort

 • PDF

  Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet om bidrag fra rusmiddelcentrene til vurdering af kørekorthabilitet

 • PDF

  Cirkulær om kørekort

 • PDF

  Blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort