09. oktober 2017

KL’s bemærkninger til høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger og lov om psykologer m.v.

Børne- og Socialministeriet har den 26. juni 2017 bedt KL om eventuelle bemærkninger til udkast til ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v. og lov om psykologer m.v.

Find hele høringssvaret nedenfor under "yderligere materiale".

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger og lov om psykologer m.v