10. oktober 2017

KL glæder sig over fremgang i dansk økonomi

KL's administrerende direktør glæder sig over, at den nye vismandsrapport viser fortsat fremgang i dansk økonomi. Han pointerer, at der skal være råderum til kommunale investeringer.

”Det er utrolig glædeligt, at opsvinget i dansk økonomi ser ud til at fortsætte, og at stadig flere borgere finder beskæftigelse. Kommunerne står over for et stigende demografisk pres, og det er afgørende, at kommunerne får tilstrækkeligt råderum til de nødvendige investeringer for at kunne fremtidssikre den borgernære velfærd samt sikre en velfungerende infrastruktur."

Sådan siger KL's administrerende direktør, Kristian Wendelboe, som reaktion på den nye rapport fra de økonomiske vismænd, som netop er offentliggjort.

Vismændene konstaterer også, at der er uhensigtsmæssigheder i budgetlovens metode til beregning af den strukturelle saldo. Ændringer i den strukturelle saldo bør ideelt alene afspejle ændringer i den førte finanspolitik, men i budgetlovens metode kan teknik i høj grad alligevel påvirke opgørelsen af den strukturelle saldo. Et ændret talgrundlag og nye skøn har således forringet den strukturelle saldo i 2018 så meget, at den overskrider budgetlovens underskudsgrænse.  Ændringen er på -0,4 procent af bruttonationalproduktet, hvilket svarer til cirka 8 milliarder kroner.

Problematisk styringsredskab

Kristian Wendelboe finder det bekymrende, at opgørelsen af den strukturelle saldo er så følsom over for teknikaliteter.

”Vismændenes rapport viser med al tydelighed, at opgørelsen af den strukturelle saldo er behæftet med betydelig usikkerhed. Vismændene leverer dermed et stærkt bevis på, hvorfor det kan være problematisk at bruge den strukturelle saldo til millimeterstyring af finanspolitikken."

Vismændenes analyser viser også, at antallet af langvarigt offentligt forsørgede er faldet, selv om befolkningssammensætningen alt andet lige har trukket i den modsatte retning. Vismændene har også set nærmere på betydningen af brancheforskydninger i forhold til produktivitetsudviklingen.

"Det er meget interessante analyser. Og det kunne være godt, hvis vismændene i en kommende rapport også ville se nærmere på, hvad den stadige udvikling af ny teknologi betyder for fremtidens arbejdsmarked. Ikke mindst om det betyder, at vi fremadrettet med fordel kan indrette uddannelsessystemet på en anden måde end i dag."