05. oktober 2017

Inspirationskatalog: Send kampagnen i arbejde

KL har i samarbejde med kommuner fra hele landet udarbejdet et nyt inspirationskatalog med 18 forslag til kommunale aktiviteter, som kan være med til at styrke valgdeltagelsen ved kommunalvalget i 2017.

Kommunalvalget 2017 står for døren. Planlægningen af indsatser for at styrke opmærksomheden på valget er i fuld gang over hele landet, og den fælles kampagne “Tænk dig om, før du ikke stemmer” er skudt i gang. På den baggrund har KL i samarbejde med kommunerne udarbejdet inspirationskataloget "Send kampagnen i arbejde".

Kataloget består af en række forslag til kommunale aktiviteter, som kan understøtte valgdeltagelsen, og er en opfølgning på inspirationskataloget fra marts 2017. Denne gang er fokus på ideer til lokale aktiviteter, som relativt nemt kan omsættes til handling og styrke opmærksomheden på kommunalvalget.

I kataloget kan der fx findes inspiration til valgaktiviteter, som omhandler:

  • Film og initiativer på sociale medier
  • Synlighed i bybilledet
  • Børnevalg
  • Forløb og valgmøder for unge

God læselyst.

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Læs KL’s inspirationskatalog ”Send kampagnen i arbejde”.