12. oktober 2017

Indsats vedrørende overvægt

Norddjurs Kommune har haft stor succes med et familieorienteret vægttabsforløb for voksne. Metoden tager udgangspunkt i den såkaldte "Holbæk-model", hvor der tilbydes individuelle samtaler, målinger, handleplaner og motionstilbud.

Formål med projektet/tiltaget
Målet er, at borgeren taber sig, således at BMI’et falder.

Målgruppe
Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune i alderen 18 år og op efter, der har et BMI på 25 eller derover.

Indhold
Vægttabsforløbet for voksne er baseret på ”Holbæk-modellen”, som er en veldokumenteret familieorienteret metode, der også bruges ved vægttab for børn.

Forløbet består af følgende aktiviteter:

  • Individuel opstartssamtale à 1,5 time

  • Individuel opfølgende samtaler à 0,5 time hver 6.-8. uge

  • Måling af højde, vægt, BMI, fedtprocent, taljemål og hoftemål

  • Udarbejdelse af en handlepunktsplan omhandlende madomlægning og motion

  • Tilbud om motion på selvtræningshold

Effekt
Indsatsen blev igangsat i 2015. De følgende data er opgjort foråret 2017:

118 borgere startede op i forløb i 2015, mens 105 borgere er startet op i forløb i 2016. Disse 223 borgere har som minimum fået en opstartssamtale, hvor de er blevet vejet og målt samt fået udarbejdet en handlepunktsplan med punkter, de skal ændre for at opnå vægttab.
Ud af disse 223 borgere er 82 aktive i forløb pt., og 141 borgere er afsluttede.

Borgere aktive i forløb pt. = 82

BMI ned

BMI op

BMI uændret

Borgere med kun én måling

Antal borgere i alt

Borgere med vægttab i %

61

13

2

6

82

80,3

 

82 borgere er aktive i forløbet pt (foråret 2017). Af disse 82 borgere har 6 borgere kun en startmåling, dvs. de har været til en opstartssamtale, hvor de er blevet målt og vejet, men de har endnu ikke været til en opfølgende samtale, som ligger 6-8 uger efter opstart, og hvor de igen måles og vejes.

Det betyder, at 76 borgere har mindst to målinger, og af disse har 61 tabt sig, 13 har taget på, og to har uændret BMI. Borgere med vægttab, dvs. effekten - er derfor 61/76 = 80,3 %. Dette er et yderst positivt resultat, da effekten på Holbæk Sygehus, hvor metoden er udviklet, til sammenligning er 70-80 % - dog på børn.

Tallene skal ses som et øjebliksbillede forstået på den måde, at borgerne stadig er aktive i forløbet, så de kan fortsat nå at ændre deres BMI.

Afsluttede borgere = 141

BMI ned

BMI op

BMI uændret

Borgere med kun én måling

Antal borgere i alt

Borgere med vægttab i %

66

17

0

58

141

79,5

 

141 borgere er afsluttet i forløbet. Af disse har 58 borgere kun fået en startmåling, dvs. de har kun været til en opstartssamtale, og derefter er de holdt. 83 borgere har mindst to målinger, og af disse har 66 tabt sig, og 17 har taget på. Borgere med vægttab, dvs. effekten - er derfor 66/83 = 79,5 %. Alle afsluttede borgere på nær én har selv valgt at afslutte deres forløb, før de har opnået et hensigtsmæssigt vægttab. Én borger er indtil videre dermed afsluttet med succes forstået på den måde, at borgeren har opnået et hensigtsmæssigt vægttab, hvor borgerens BMI ligger i normalvægtsområdet, og her har borgeren formået at holde sit BMI i et år.

Når indsatsen har kørt over en årrække, vil Sundhedsskolen indkalde afsluttede borgere til vægtkontrol for at vurdere langtidseffekten.

Organisering
Medarbejderne, der varetager de individuelle forløb er uddannet i Holbæk metoden.

Forløbet varer som udgangspunkt 2 år, men vurderes og aftales individuelt.

Deltagelse på vægttabsforløbet kræver henvisning fra egen læge.

Finansiering
Sundhedsskolens budget

Kontakt:   
Dorthe Bligaard, afdelingsleder Sundhedsskolen, tlf. 23227291 e-mail: dorb@norddjurs.dk