03. oktober 2017

Forhandling af opsigelsessager - i krydsfeltet mellem jura, ledelse og filosofi

Hvordan sikrer man en ordentlig, saglig og positiv proces under forhandling af opsigelsessager ? Hør personalechef Jens Tousgaard fra Glostrup Kommune give sit bud på konferencen "Den gode forhandling".

Ordentlighed og saglighed er nøgleord i opsigelsessager. Juraen skal være i orden. Men hvad bygger man egentlig på som menneske og forhandler, når man forhandler opsigelsessager? Den nyeste afgørelse i Ugeskrift for Retsvæsen? Eller har Kierkegaard, og ledelsesteori om meningsskabelse og organisatorisk medlemskab noget af byde på, når man sætter rammen for en opsigelsessag? Hvordan skaber man et fælles rum i forhandlingen, så begge parter kan komme videre bagefter?

Hør personalechef Jens Tousgaard fra Glostrup Kommune på KL's konference om forhandling d. 28. november 2018 i KL-huset: Læs mere her: "Den gode forhandling"

YDERLIGERE MATERIALE