24. oktober 2017

Et styrket samarbejde til gavn for borgere med muskelsvind

Rehabiliteringscenter for Muskelsvind og KL har i samarbejde udarbejdet en pjece med viden til kommunerne om de muligheder, der er for at trække på kompetencerne i centeret i hjælpen til den enkelte borger med muskelsvind. Du finder pjecen i pdf, nederst på siden.

Samarbejde mellem kommuner og RCFM

For at fremme samarbejdet mellem kommunerne og Rehabiliteringscenter for Muskelsvinds (RCFM), har KL og RCFM udarbejdet en fælles pjece. Formålet med pjecen er at udbrede viden til kommunerne, om de muligheder der er for at trække på RCFM.

Thomas Adelskov, formand for KL's Social- og Sundhedsudvalg siger: "Med et tættere samarbejde og udbredelse af viden til kommunerne kan vi i fællesskab skabe større værdi i hverdagen for den enkelte borger med muskelsvind. Det er en af mange gevinster i et styrket samarbejde. Jeg håber, at denne pjece kan bidrage til at fremme det samarbejde."

Målgruppe for RCFM's specialviden om muskelsvind

Alle kommuner med borgere med muskelsvind har mulighed for at trække på RCFM's specialviden om muskelsvind. RCFM har til huse i hhv. Aarhus og Høje Taastrup.

Johannes Flensted-Jensen, formand for RCFM supplerer: "Det er ikke blot en, men mange forskellige sygdomme med hver sine karakteristika og prognoser. Samtidig er det heldigvis meget sjældne sygdomme og det betyder, at den enkelte kommune har meget få borgere, der lider af muskelsvind. Derfor er et tæt og tværfagligt samarbejde mellem RCFM og kommunernes forskellige afdelinger til stor gavn for både borgeren og kommunen. Vi håber med denne pjece, at kunne komme i et endnu tættere og hurtigere samarbejde med kommunerne om de borgere, der får, eller har muskelsvind".

Det vil typisk være fagfolk på hjælpemiddelområdet, social-, sundhed- og arbejdsmarkedsområdet, skoler, daginstitutioner og i hjemmeplejen, som med fordel kan trække på RCFM's specialviden om muskelsvind. Det kan fx dreje sig om at understøtte, at en borger med muskelsvind kan fastholde sit arbejde, eller for at et barn, som har fået muskelsvind, fortsat kan håndtere sin skolegang.

RCFM på KL's Handicap- og Psykiatrikonference

RCFM vil også deltage i en session på KL's Handicap- og Psykiatrikonference den 28. november 2017 om "Styrket samarbejde om rehabilitering af borgere med neurologiske funktionsnedsættelser". Her deltager de to andre specialsygehuse Sclerosehospitalerne og Vejlefjord Rehabilitering også for at sætte fokus på, hvordan vi kan styrke samarbejdet om at skabe større værdi for den enkelte borger med fokus på hverdagen.   

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Samarbejde mellem kommunerne og rehabiliteringscenter for muskelsvind