10. oktober 2017

Det kommunale beredskab bør styrkes i et forsvarsforlig

"Ved katastrofer som oversvømmelser og terrorangreb er hurtig hjælp altafgørende, og enhver hændelse starter og slutter i en kommune. Derfor er det afgørende, at det kommunale beredskab styrkes."

Sådan lyder opfordringen fra KL's teknik- og miljøudvalgsformand Jørn Pedersen til Christiansborg, hvor forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig begynder onsdag.

Han beder derfor Folketinget om at tænke de kommunale redningsberedskaber med i den styrkelse af det danske forsvar, der lægges op til i det kommende forsvarsforlig.

"Risikobilledet har over de senere år forandret sig markant, og prisen for fred og frihed er steget. Terrorhændelser og klimaforandringer stiller øget krav til redningsberedskabet, ligesom cyberangreb og pludselige store migrationsstrømme har også krævet mange ressourcer at håndtere. Selvom det er nationale trusler, har de direkte indvirkning på kommunerne og de kommunale beredskaber, som skriger på mere viden, mere mandskab og bedre materiel," siger Jørn Pedersen.

Kommuner har nøglerolle i terrorberedskab
Helt konkret beder KL om, at kommunerne tilføres 100 mio. kr. årligt, samt et engangsbeløb på 170 mio. kr., som skal gå til at opruste de kommunale beredskaber med materiel, viden og øvelser ift fremadrettet at håndtere terrortruslen, klimarelaterede hændelser, migration og cyperangreb.

"De seneste terrorhændelser i Europa viser, at målet er at skade så mange civile som muligt. Kommunerne og de kommunale beredskaber har en nøglerolle i forhold til såvel førsteindsatsen som i forhold til at forebygge hændelser og planlægge konkrete indsatser. Det samme gælder indsatsen ift at håndtere voldsomme vejrfænomener som skybrud og stormflod, som kommer oftere og bliver mere komplekse," siger Jørn Pedersen.

Kommunal værnepligt er en styrke
KL ser også gode muligheder i den model for værnepligt i de kommunale redningsberedskaber, som er blevet nævnt ifm de kommende forsvarsforligsforhandlinger, hvor antallet af værnepligtige øges både i forsvaret og i redningsberedskabet.

"Set med kommunale øjne giver det rigtig god mening at åbne muligheden for, at værnepligtige kan aftjene hele eller dele af deres værnepligt i deres lokalområde. Det har flere fordele. En af dem er, at det vil styrke de kommunale beredskaber og sikre en større fastholdelse af værnepligtige i beredskabet efterfølgende. En anden er, at det kan være med til at sikre en bedre rekruttering af frivillige og deltidsansatte brandmænd. Derfor indgår KL meget gerne i en dialog om mulighederne for at samarbejde om uddannelse og værnepligt i de kommunale beredskaber," siger Jørn Pedersen.