09. oktober 2017

Ansøgningspulje om virksomme gruppe-bostøtteindsatser

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 14,9 mio. kr. til udvikling af virksomme gruppebostøtteindsatser. Ansøgningsfrist: den 27. oktober 2017.

Ny viden om virksomme gruppebostøtteindsatser

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 14,9 mio. kr. til udvikling af virksomme gruppebostøtteindsatser. Formålet med puljen er at identificere, videreudvikle og pilotteste gruppebostøtteindsatser til borgere over 18 år, som har sociale problemer og/eller psykiske funktionsnedsættelser, og som kan have gavn af gruppeindsatser.

Ansøgningspuljen kan søges af alle landets kommuner. Kommuner kan søge alene eller i et samarbejde med kommunale, regionale eller private tilbud eller med frivillige aktører.

Læs mere om ansøgningspuljen på socialstyrelsens hjemmeside: Socialstyrelsen

Gå til Tilskudsportalen for yderligere oplysninger og for adgang til at søge: Tilskudsportalen