12. oktober 2017

Akutfunktionen

Fredericia Kommunes akutfunktion skal forhindre unødvendige indlæggelser og genindlæggelser blandt borgere med akut sygdom

Formål med projektet/tiltaget
Formål med akutfunktionen er at forhindre unødvendige indlæggelser og genindlæggelser. I dette arbejde har funktionen fokus på borgere med akut opstået eller akut forværring af sygdom, hvor en læge vurderer at indlæggelse er unødvendig i øjeblikket.

Målgruppe
Borgere med akut opstået eller akut forværring af sygdom. 

Indhold
Akutsygeplejersken vil i samarbejde med lægen og borgeren forsøge at udarbejde en plan for et trygt og godt videre forløb af den akutte sygdom. Til brug for udarbejdelsen af planen vil sygeplejersken kunne udføre systematiske observationer, måle forskellige værdier og vurdere disse:

  • Puls, blodtryk, temperatur

  • Vurdere bevidsthedsniveau og vejrtrækning

  • Måle iltmætning i blodet

  • Måle reaktivt protein (infektionsindikator) (CRP)

  • Måle blodprocent (Hgb)

  • Foretage blærescanning

Akutfunktionen i Fredericia udfører de samme opgaver, som den resterende hjemmesygepleje i kommunen, men de kan tilkaldes med kort varsel og har mulighed for at måle flere værdier.

Effekt
Ingen systematisk måling på nuværende tidspunkt. Tværsektoriel samarbejde er bedret efter akutfunktionens er startet, ifølge diverse tilbagemeldinger, specielt lægerne giver udtryk for at kommunen løfter opgaverne med øget kvalitet.

Organisering
Sygeplejersker ansat til varetagelse af akutfunktionen er organiseret som en del af den almindelige hjemmesygepleje og ledes i 4 decentrale sygeplejedistrikter. I aften- og nattimerne har alle sygeplejerskerne akutfunktion.

Tovholder på akutfunktionen mødes med akutsygeplejerskerne og fastholder målsætningen for funktionen.

Finansiering
Driftsmidler

Kontakt
Anna Marie Skovgård, udviklingssygeplejerske: 41640228 anna.skovgard@fredericia.dk

Link

http://www.fredericia.dk/borger/omsorg-sundhed/aeldreliv/hjemmehjaelp-pleje/hjemmesygepleje