16. oktober 2017

Aftale om Væksthus Sjællands opgaver for 2018 på plads

KKR Sjællands aftale med Væksthus Sjælland for 2018 er nu på plads. Fokusområderne i aftalen er bl.a. digitalisering, internationalisering, adgang til kvalificeret arbejdskraft og knudepunkt for rådgivning – herunder udvikling af Greater Copenhagen Academy og samarbejdet med Skåne samt analysearbejde

Aftalen giver væksthuset tre hovedopgaver det kommende år.

  • Væksthuset skal varetage den specialiserede erhvervsservice i form af potentialekortlægning m.v.
  • Væksthuset skal være knudepunkt i et sammenhængende rådgiversystem
  • Væksthuset skal være operatør på projekter, der skaber vækstmuligheder for virksomhederne

Væksthus Sjælland vil i samarbejde med hver enkelt kommune lave beskrivelse af snitflader mellem kommunens erhvervsservice og væksthusets aktiviteter i forhold til specialiseret erhvervsservice.