29. november 2017

Valg til KKR 2018-2022

Orientering om valg af medlemmer til KKR for valgperioden 2018-2022.

KL har den 27. november 2017 orienteret medlemmerne af de nyvalgte kommunalbestyrelser om valget af medlemmer til KKR for den kommende valgperiode.

Du kan se brevet til de nyvalgte kommunalbestyrelser i bilaget nederst på siden.

Her kan du også se et notat, der uddyber processen for valg og konstituering af KKR.

Du kan se forretningsordenen for KKR her. Forretningsordenen indeholder bl.a. et tillæg om hovedtemaerne i KKR’s arbejde.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Brev til de nyvalgte kommunalbestyrelser - orientering om valg til de fem KKR

  • PDF

    Valggrundlag og -proces for valg til kommunekontaktråd (KKR)