16. november 2017

Tilbud til hjerneskadede borgere over 65 år

I Frederiksberg Kommune forsøger de at optimere indsatsen af tilbuddet for hjerneskadede +65 årige borgere ved bl.a. kompetenceløft, pårørendetilbud, neuropsykologisk bistand

Formål med projektet/tiltaget
Optimering af kommunens tilbud til +65 årige borgere med hjerneskade. Dette skal ske gennem en bedre koordinering af rehabiliteringsforløbet i mellem kommunens sundhedsfaglige institutioner samt sikring af de neurofaglige kompetencer hos sundhedspersonalet. 

Målgruppe
Borgere i aldersgruppen +65 år med nyopstået neurologisk lidelse  

Indhold
Oprettelse og ansættelse af personale med specifikke neurofaglige kompetencer på Frederiksbergs Kommunes Døgnrehabilitering:

 • Ansættelse af 1 fysioterapeut, 1 ergoterapeut og 1 sygeplejerske.

Kompetenceløft af det eksisterende personale henholdsvis terapeuter og plejepersonale ved kursusaktivitet:

 • 3 dages kursus i neuropædagogik (20 pladser tværfaglig)
 • 2x3 dages kursus i sanseintegration (20 plader tværfaglig)
 • 2x3 dages kursus skjulte handicaps (20 pladser tværfaglig)
 • 2 dages kursus omkring den neurologiske skulder (10 pladser terapeuter)
 • 4 dags kursus introduktion til neurologiske træningsprincipper ad modum Bobath (15 pladser)
 • Fuldt Bobath diplom kursus  (3 terapeuter)
 • Fott kursusdiplom  modul 1 +2 (3 ergoterapeuter)
 • 4 dags introdution kursus omkring Fott generelt (15  ergoterapeuter)
 • Kursus omkring elterapi ifbm dysfagi
 • 3 dages Kinaesthetics kursus - neurologisk forflytningsprincip (9 udvalgte nøglepersoner)

Procedure for borgerovergange mellem de forskellige institutioner for at fremme bedre flow.

Pårørendetilbud

Neuropsykologisk bistand:

 • Aftale omkring mulighed for at indhente neuropsykologisk udredning og vejledning ved behov fra ekstern samarbejdspartner.

Bedre indsats inden for det kognitive område:

 • Indkøb af 100 licenser til programmet Professionel hjernetræning + undervisning af neuropsykolog

Organisering
Tiltaget er styret og planlagt i et samarbejde mellem kommunens døgnrehabilitering, den ambulante genoptræningsafdeling samt pleje- og aktivitetscentre. 

Finansiering
Midler fra Velfærdsmilliarden

Kontakt
Lise Beich, Leder af Ambulant Genoptræning og Rehabilitering Frederiksberg kommune (libe12@frederiksberg.dk