16. november 2017

Tidlig opsporing

I Fredericia Kommune har de fokus på systematisk opsporing af tidlig sygdom for at forebygge indlæggelser.

Formål med projektet/tiltaget
Formålet med arbejdet med systematisk opsporing af tidlig/begyndende sygdom er at reducere unødvendige og uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser til gavn for både borgere og samfundet som helhed.

Målgruppe
Målgruppe for indsatserne: Borgere kendte i hjemmeplejen.

Frontpersonalet er målgruppe for projektets kompetenceudvikling.

Indhold
Løbende kompetenceudvikling af frontpersonalet i forhold til øget fokus på mulighederne for at opspore begyndende tidlig sygdom.

Forebyggelige indlæggelses diagnoser sættes i fokus i perioder. Lommebog/støttemateriale/”holde gryden i kog tiltag” til decentrale tovholdere udarbejdes af en central arbejdsgruppe.

Fokus områder har i perioden juni 2015 til september 2017 været: Dehydrering, Lungebetændelser/mundhygiejne og forstoppelse.

Næste planlagte indsatser er: Fald og ernæring.

Derudover planlægges iværksættelse af triagering som generelt redskab.

Effekt
Forebyggelige indlæggelser følges via KØS og E-sundhed. Der er målbare nedgange i forebyggelige indlæggelser, som er udtalt på indsatsområderne.

Organisering
Projektleder i samarbejde med arbejdsgruppe og styregruppe med lederrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter iværksætter tiltag løbende.

Finansiering
Driftsmidler.

Kontakt
Udviklingssygeplejerske Anna Marie Skovgård, 41640225, anna.skovgard@fredericia.dk