09. november 2017

Søndagscaféer

I Herning Kommune har de indført søndagscaféer forskellige steder i kommunen for at forebygge og behandle ensomhed blandt ældre borgere

Formålet med projektet
At opbygge sociale netværk hos ældre borgere, der kan mindske ensomheden.

Målgruppe
Ældre borgere 60+ kan deltage. Der er en lille egenbetaling ved køb af kaffe og kage. Det vil ofte være borgere, der bor tæt på café-stedet der deltager, da der ikke er hjælp til kørsel.

Indhold
Frivillige arrangerer søndagscaféer ca. 1 gang om måneden, primært på plejecentre og aktivitetscentre

Effekt
Der foretages ikke effektevaluering, men det sker en registrering af antal deltagere i caféerne

Organisering
Det er flere steder lokale foreninger, der står for caféen. Andre steder er der oprettet en konto på aktivitetscentret, der er afsat til søndagscaféen

Finansiering
Social- og Sundhedsudvalget har afsat 250.000 kr. årlig til deling mellem søndagscaféerne.

Kontaktoplysninger
Mie Toft
Staben for Sundhed og Ældre
Social, Sundhed og Beskæftigelse
Herning Kommune
Mie.Toft@herning.dk
96284458