12. november 2017

Positive takter i refusionsomlægning

KL tager i udgangspunktet positivt imod, at et flertal i Folketinget som led i den nye erhvervs- og iværksætteraftale vil omlægge refusionen til kommunerne på beskæftigelsesområdet. KL ser frem til at drøfte de nærmere konsekvenser med regeringen.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har i dag indgået en ny erhvervs- og iværksætteraftale, hvori der også indgår en omlægning af driftsrefusionen til kommunerne på beskæftigelsesområdet. KL-formand Martin Damm er i udgangspunktet positiv over for omlægningen.

"Mange kommuner har efterlyst et enklere system, hvor kommunerne i højere grad selv kan prioritere indsatsen for de ledige. Hvis vi fremover i højere grad bliver kompenseret for vores udgifter via bloktilskuddet frem for driftsrefusion fra staten, vil det bidrage til den efterspurgte forenkling. Vi forventer også, at et forenklet system fremover vil gøre det nemmere at målrette aktiveringen, end det er tilfældet i dag. Men nu ser vi frem til at drøfte de nærmere detaljer i omlægningen med regeringen," siger Martin Damm.

Han slår fast, at KL i den proces naturligvis vil være meget opmærksom på de økonomiske konsekvenser for kommunerne. KL forudsætter i den forbindelse, at der bliver taget hånd om eventuelle konsekvenser for byrdefordelingen mellem kommunerne.

Venter på forenklingsudspil

Martin Damm håber nu, at denne omlægning af refusionen på beskæftigelsesområdet snarest vil blive fulgt op af et udspil til forenkling af hele beskæftigelsesindsatsen.

"Vi ser meget frem til regeringens bebudede udspil til forenkling af hele beskæftigelsesindsatsen. Det er helt afgørende for, at kommunerne kan levere en endnu bedre indsats til gavn for både virksomheder og ledige," siger Martin Damm.