01. november 2017

Ny publikation om det pædagogiske tilsyn

Med publikationen 'Pædagogisk tilsyn – et element i kvalitetsudviklingen i dagtilbud' sætter KL fokus på tilsynstyper i dagtilbud.

Høj kvalitet i dagtilbud gør en positiv forskel for alle børn. Derfor er det vigtigt at belyse det tilsyn, som skal understøtte kvaliteten i landets dagtilbud.

KL's forvaltningsundersøgelse på dagtilbudsområdet fra 2017 viste, at kun 47 ud af landets 98 kommuner får systematiske tilbagemeldinger fra det pædagogiske tilsyn. Der er derfor stor interesse i, at sikre, at tilsynet bliver anvendt fremadrettet og til at understøtte kvalitetsudviklinge. 

Dagtilbudsloven indeholder ikke specifikke krav til det pædagogiske tilsyn. Tilsynet kan derfor se ud på mange forskellige måder. Publikationen retter af samme grund blikket mod, hvordan forskellige typer af tilsyn giver forskellige muligheder for at opdage, understøtte og udvikle den pædagogiske praksis.

Publikationen peger på 5 forskellige tilsynstyper, der hver har en særlig fremgangsmåde og et bestemt fokus. De forskellige tilsynstyper er udviklet på baggrund af tilsynsmateriale fra 21 kommuner samt interviews med seks kommuner om deres tilsynspraksis.Eksemplerne i publikationen skal bidrage til kommunernes tilsynspraksis, til dialog og til udviklingen af tilsyn i kommunerne.

Se publikationen her.

'Pædagogisk tilsyn – et element i kvalitetsudviklingen i dagtilbud' findes her.