10. november 2017

Noemi Katznelson: Prøv at se kommunen fra de unges perspektiv

"Hvis du var udsat ung, ville du så ønske dig at bo i din egen kommune?" Det spørgsmål anbefaler Noemi Katznelson den enkelte kommune stiller sig selv. Det kan give et godt grundlag, når man skal beslutte organiseringen af den sammenhængende ungeindsats. Hør mere fra Noemi Katznelson ved KL's Uddannelsestræf.

Hvad skal der til for at lykkes med ambitionen om at få flere i uddannelse og job? Ved KL's Uddannelsestræf den 22. november sættes det spørgsmål til debat mellem beskæftigelsesdirektør Hans Christian Knudsen, centerleder Noemi Katznelson fra Center for Ungdomsforskning, og vicedirektør i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Helle Rasmussen. Få en forsmag anbefalingerne fra Noemi Katznelson her. 

Vigtigt at se ungeindsatsen fra de unges perspektiv

Den nye "Aftale om bedre veje til uddannelse og job" lægger op til, at den enkelte kommune beslutter den konkrete organisering af den sammenhængende kommunale ungeindsats. I processen frem mod den beslutningen anbefaler Noemi Katznelson, at kommunen forestiller sig, hvordan ungeindsatsen ser ud fra de unges perspektiv:

"Hvis du var en elev i 7. klasse, hvad ville der så ske, hvis du havde forskellige udfordringer? Hvad ville der ske, hvis du kom i problemer i 9. eller 10. klasse? Og hvad ville der ske, hvis du droppede ud af din ungdomsuddannelse? Hvordan ville jeres kommune se ud med de øjne? Kunne du overskue at være ung i din egen kommune? Eller at have et barn med boglige eller sociale udfordringer?" Siger Noemi Katznelson og fortsætter:

"Hvis den enkelte kommune stiller sig de spørgsmål og ser deres tilbud på langs, kan det give et godt grundlag for at træffe beslutninger om organiseringen af den sammenhængende ungeindsats. Svarene på de spørgsmål kan være et pejlemærke i det vigtige arbejde med at skabe en koordineret og velfungerende ungeindsats."

 Prioriter det pædagogiske møde med den unge

Ungdomsforskningen peger på, at det pædagogiske møde med den unge er afgørende for at lykkes med at få udsatte unge i uddannelse og job, fortæller Noemi Katznelson:

"Det er vigtigt, at den nye politiske aftale ikke bare bliver en strukturreform med nye uddannelsesinstitutioner, men at det også reelt bliver en indholdsmæssig reform med fokus på det pædagogiske møde med den unge. I den kommunale indsats bør der derfor især være fokus på at få kontaktpersonsordningen til at fungere," siger Noemi Katznelson og fortsætter:

"Men det gælder også i undervisningens tilrettelæggelse i den nye forberedende grunduddannelse på skolerne, hvor der bliver en opgave med at få kombineret det praksisfaglige og de boglige færdigheder. Her vil jeg opfordre til at bruge erfaringerne fra den kombinerede ungdomsuddannelse og erhvervsgrunduddannelsen. Jeg håber, at den nye politiske aftale betyder en styrkelse af professionalismen og fagligheden om de udsatte unge," afslutter Noemi Katznelson.

 

Læs mere om Uddannelsestræf 2017 og tilmeld dig her.