17. november 2017

Møde i KL's Teknikerkontaktudvalg torsdag den 23. november 2017

Her finder du åben og lukket dagsorden samt bilag til mødet i KL's Teknikerkontaktudvalg torsdag den 23. november 2017.

Kære TKU-medlemmer

Hermed åben og lukket dagsorden samt bilag til mødet i KL's Teknikerkontaktudvalg torsdag den 23. november 2017 kl. 9.30 i mødelokale 4-02. Der er frokost i gæstekantinen umiddelbart efter mødet.Såfremt du ikke deltager i selve frokosten, bedes du melde afbud til chefsekretær Hanne Paroli - hpa@kl.dk - 3370 3495.

Venlig hilsen

Troels Garde Rasmussen, vicekontorchef, KL Teknik og Miljø