01. november 2017

KL undersøger styring og ledelse på kultur- og fritidsområdet

Ny KL-undersøgelse udforsker samspillet mellem stat og kommuner, ledelse på tværs af forvaltninger og mellem forvaltninger og lokale kultur- og fritidsaktører. Resultaterne præsenteres på seminar om styring og ledelse på kultur- og fritidsområdet den 18. december.

Den kommunale kultur- og fritidspolitik er i disse år præget af, at området kobles sammen med strategier inden for andre politikområder; sundhed, turisme, by- og landdistriktsudvikling osv. Den tværgående og helhedsorienterede tilgang stiller nye krav til organisering, styring og ledelse på området.

I disse dage modtager de kommunale chefer med ansvar for kultur og en fritid en survey, der bl.a. udforsker, hvordan denne opgave gribes an i kommunerne.

Samspillet mellem stat og kommuner

Undersøgelsen sætter også fokus på, hvordan samspillet mellem staten og lokale kulturinstitutioner og –aftaler opleves blandt de kommunale cheder. Spørgsmålet er, hvordan det styrings- og ledelsesmæssige samspil mellem stat og kommuner hhv. fremmer eller hæmmer det lokale ledelsesrum, der skal til for at realisere kommunernes ambitioner for kultur- og fritidsområdet.

Seminar om styring og ledelse på kultur- og fritidsområdet den 18. december

Resultaterne af surveyen bliver præsenteret på seminaret om styring og ledelse den 18. december 2018.

Seminaret sætter fokus på god praksis internt i kommunerne, på tværs af kommunegrænsen og mellem kommuner og lokale kultur- og fritidsaktører og henvender sig til kommunale chefer og medarbejdere på kultur- og fritidsområdet samt ledere på kultur- og fritidsinstitutioner.

Seminaret vil både indeholde kommunale cases, et teoretisk indspark og workshopelementer, hvor deltagerne kan dele erfaringer og arbejde med centrale udfordringer inden for forskellige dele af kultur- og fritidsområdet.