29. november 2017

KL tilbyder tilfredshedsmåling af kommunal service på bygge- og miljøsagsbehandling

KL har udviklet og pilottestet en ensartet måling på tværs af kommuner, der skal dokumentere brugernes tilfredshed med den kommunale sagsbehandling på bygge- og miljøsager. Indtil videre har 20 kommuner tilmeldt sig til tilfredshedsmålingen.

Alle landets kommuner arbejder strategisk med at sikre erhvervslivet de bedst mulige rammer og har fokus på at give en god service og korte sagsbehandlingstider. Udviklingen af en tilfredshedsmåling er en del af en strategisk indsats for både at sikre den enkelte kommune relevant og løbende ledelsesinformation og er også med til at give et samlet billede af tilfredsheden med den kommunale service.

Hvad består målingen i?
Selve tilfredshedsmålingen består af et standardiseret spørgeskema, hvor der måles på brugerens tilfredshed med den overordnede service, sagsbehandlerens faglighed og adgangen til forhåndsdialog og vejledning i forbindelse med sagen. Spørgeskemaet udsendes via et modul for brugerundersøgelser i Byg og Miljø-systemet. Konkret udsender Byg og Miljø automatisk et spørgeskemaet når kommunen har truffet afgørelse i en sag.

Prisen er på tilfredshedsmåling er 10.000 kr. årligt pr. kommune. Den enkelte kommune har løbende adgang til resultaterne af målingen, idet besvarelserne samles i en onlinerapport, der opdateres for hver enkelt indkomne svar. Ved udgangen af et år modtager kommunen en samlet kommenteret årsrapport, hvori den enkelte kommunes resultater benchmarkes i forhold til de øvrige kommuners resultater.

Tilmeld jeres kommune til tilfredshedsmålingen
Kommuner kan tilmelde sig og finde yderligere information om tilfredshedsmålingen på  http://tilmeld.kl.dk/tilfredshedsmaaling.

Pilottest af en ny tilfredshedsmåling på beskæftigelsesområdet
På sigt ønsker KL at kunne måle tilfredsheden med alle virksomhedernes snitflader med kommunens myndighedsområder. KL er derfor ved at lave en ny pilottest af tilfredshedsmålingen - denne gang af tilfredsheden med kommunens service på beskæftigelsesområdet. Har jeres kommune mod på at deltage i en pilottest af tilfredshedsmålingen på beskæftigelsesområdet, kan I kontakte specialkonsulent Mette Skovbjerg på MESK@kl.dk eller 3370 3253.