23. november 2017

KL søger faglige profiler til arbejdsgruppe indenfor geodata, systemarkitektur og vedligehold

Har du lyst til faglig udfordring og til at være med til at sikre, at GeoDanmarks nye systemunderstøttelse får en flyvende start

GeoDanmark får ny systemunderstøttelse i foråret 2018. For at sikre, at det nye system hele tiden lever op til brugernes behov, er der brug for et forum, der har fokus på systemets funktionalitet, performance og videreudvikling.

Kommissorium for forum er under udarbejdelse og skal kvalificeres yderligere, når forum er sammensat og har holdt sine første møder. En af de første opgaver for forum bliver at sætte sig ind i hele systemarkitekturen for den nye systemunderstøttelse og komme ind i loopet omkring projektet og den kommende implementering og idriftsættelse.

KL søger tre medlemmer til systemforum

Medlemmerne skal medvirke til, at systemet hele tiden lever op til brugernes behov. Dette betyder, at forum har fokus på systemets funktionalitet, performance og videreudvikling. Dette kommer blandt andet til udtryk ved at:

 • Systemforum følger op på udfordringer med drift og performance af systemet
 • Systemforum foretager løbende afdækning af parternes systembehov og foreslår løsningsmuligheder.
 • Systemforum er tovholder på ønsker til ændringer eller videreudvikling af det nye system og har ansvaret for at vurdere, hvilke der skal gås videre med og i sidste ende indstille det til bestyrelsen.
 • Systemforum bidrager til opgaven med at vurdere og afklare problemstillinger ift. den tekniske integration mellem systemunderstøttelse og forvaltnings- og distributionssystemer, herunder datafordeleren.
 • Varetager kontakten til drifts- og vedligeholdelsesgruppen, som er en del af kontrakten med leverandøren.

Udover de kommunale medlemmer er der fire medlemmer udpeget af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE).

KL har peget på Reno Lindberg, Silkeborg kommune som formand for forum. Reno Lindberg er den nuværende kommunale projektleder for projektet om ny systemunderstøttelse, og vil med sin deltagelse sikre, at viden fra projektet videreføres efter implementering og idriftsættelse af systemet.

Om dig
Vi forventer, at du er bredt, fagligt funderet i forhold til kommunernes arbejde med geodata, har bred kommunal forankring, gerne med base i en kommune.

Som medlem af forum, forventer vi, at du besidder viden om ét eller flere af nedenstående områder:

 • Grunddataprogram og Datafordeler
 • IT-infrastruktur
 • Systemarkitekturen i systemet
 • GeoDanmarks forretning og produktionen af GeoDanmark-data.
 • Drift og vedligehold af IT-systemer
 • Kommunale og statslige IT-systemer

Arbejdet i Systemforum planlægges med udgangspunkt i:

 • Bestyrelsesbeslutninger
 • Arbejdsprogram
 • Indkomne og selvgenererede forslag til Systemforum
 • Tilbagemeldinger fra drifts- og vedligeholdelsesgrupperne omkring systemet.


Forventet resurseforbrug
Som medlem af forum må du forvente at skulle levere ca. 10 årlige arbejdsdage til opgaven. Til gengæld lover vi, at det ikke bliver kedeligt og samtidig dækker KL dine rejseomkostninger ifm. deltagelse i møderne.

Derudover skal to af de fire kommunale medlemmer også deltage i en drifts- og vedligeholdelsesgruppe. Denne gruppe følger systemet tættere og vil holde møder oftere. Dog forventes det, at disse møder vil være kortere videomøder. Der kan indgås aftale om økonomisk kompensation for det øgede ressourceforbrug ved at være medlem af begge grupper.

Udvælgelse.
Udvælgelse sker i et samarbejde mellem KL’s kontor for Teknik og Miljø og FOSAKO.

Ansøgningsfrist
Du skal sende din ansøgning til Charlotte Malling i KL, cma@kl.dk senest d. 8. dec. 2017.

Læs mere om GeoDanmark og systemunderstøttelsen.