22. november 2017

KL kvitterer for ny data og viden om ledelse

Regeringens Ledelseskommission offentliggjorde onsdag resultaterne af en stor spørgeskemaundersøgelse, der giver vigtig og aktuel viden om, hvordan de offentlige ledere ser på deres lederjob og rammevilkår, og hvad der motiverer dem. KL kvitterer for, at der er blevet lavet en solid undersøgelse og ser frem til at bruge den viden til videre drøftelser og udvikling af ledelse.

Resultaterne af en af de hidtil største spørgeskemaundersøgelser blandt offentlige ledere blev offentliggjort onsdag. Godt 1800 ledere på alle niveauer i den offentlige sektor har svaret på spørgeskemaet.

"Undersøgelsen slår fast, at vi har meget veluddannede ledere i den offentlige sektor. Over 90 pct. af de offentlige ledere har en form for lederuddannelse," siger sekretariatschef i KL Solvejg Schultz-Jacobsen og fortsætter:

"Det er også værd at hæfte sig ved, at de offentlige ledere oplever, at politikerne er interesserede i ledernes opgavevaretagelse, og at denne interesse langt hen ad vejen er understøttende. Det er ikke alene positivt, men helt afgørende, for politikerne er en central del af ledelses- og styringskæden i den offentlige sektor. Det er politikerne, der sætter målene for udviklingen af vores fælles velfærd og den offentlige sektor."

Ledelsesopgaven ændrer sig hele tiden

En del af undersøgelsen fokuserer på rammevilkårene for ledelse i den offentlige sektor, herunder graden af dokumentation og styring. Og selvom opfattelsen af dokumentationsprocedurer overvejende er negativ, så oplever mange ledere, at resultat- og effektmål er understøttende, og de fleste oplever, at de har handlerum til at udøve ledelse og opbakning til at løbe risici. Det er afgørende i en offentlig sektor, hvor der hele tiden er brug for at tænke nyt og udvikle opgaveløsningen.

"Den offentlige sektor er i rivende udvikling, og ledelsesopgaven ændrer sig hele tiden. Vi skal følge med. Vi skal blive bedre til at bruge data til at udvikle praksis og til at understøtte ledelse på alle niveauer. Og selvfølgelig skal vi også være parate til at skille os af med de ledere, der ikke præsterer – men det er nu også min oplevelse, at det sker. En ansættelse i det offentlige er ikke en garanti for jobsikkerhed," siger Solvejg Schultz-Jacobsen på baggrund af Ledelseskommissionens formand Allan Søgaard Larsens opfordring til at fyre ledere, der ikke præsterer.

Ledelseskommissionen afleverer sin endelige rapport i midten af januar. Den ser KL frem til, for ledelse er utrolig vigtigt for at kunne skabe kvalitet og resultater til gavn for borgerne. Og data og viden er vigtig for fortsat at kunne drive udviklingen af ledelse frem – også lokalt.