07. november 2017

KL høringssvar til handlingsplan for forebyggelse og bekæmepelse af rotter

KL har afgivet høringssvar til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

KL støtter op om behovet for en mere sammenhængende og effektiv ind-sats for forebyggelse og bekæmpelse af rotter på tværs af kommuner, staten og private, da rotteforekomsterne har været stigende de senere år.

KL bakker op om, at der laves en handlingsplan, der sigter på både at styrke forebyggelsen og bekæmpelsen af rotter.

Samlet set øger handlingsplanen udgifterne for kommunerne til forebyggelse og bekæmpelse af rotter – udgifter der vil betyde højere gebyrer for grundejerne.

Handlingsplanen indeholder 17 initiativer. Læs høringssvaret neden for.

 

 

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter