14. november 2017

KL har ikke beordret personlig juridisk rådgivning til Carl Holst

KL havde en legitim og meget offentlig interesse i at forhindre, at et advokatnotat i Carl Holst-sagen skabte præcedens for snævrere rammer for borgmestre i forbindelse med eksempelvis hjælp til taleskrivning, aviser/tidsskrifter, kurser mv. Men KL har selvfølgelig ikke ydet personlig juridisk rådgivning til Carl Holst, siger KL-direktør i forbindelse med TV2-program.

I programmet ’En rigtig møgsag’, som bliver vist tirsdag aften på TV2, refereres det, at en tidligere vicekontorchef i KL mener, at han blev beordret til at yde personlig juridisk rådgivning til folketingsmedlem Carl Holst i forbindelse med sagen om brug af rådgivere, engelskkurser, medietræning mv. i Region Syddanmark.

Det er korrekt, at Carl Holst kontaktede KL’s administrerende direktør Kristian Wendelboe om det pågældende advokatnotat, som på det tidspunkt var lækket. Han blev efterfølgende henvist til KL’s daværende juridiske chef:

”Et advokatfirma havde for Region Syddanmark udarbejdet et notat om sagen, som kunne lede til den konsekvens, at der ville blive indført uretmæssige og uhensigtsmæssige bindinger på borgmestrenes virke – fx ved at begrænse deres adgang til kurser, avis- og tidsskrifthold og ved at knæsætte, at man kun må få hjælp til skrivning af taler på ens eget faglige område – og dermed ikke til taler, som følger af borgmesterhvervet, men omhandler noget andet. De konklusioner i notatet var KL bestemt ikke enige i, hvilket vi meldte klart ud i medierne og efterfølgende også gik i dialog med Økonomi- og Indenrigsministeriet om,” siger KL’s administrerende direktør Kristian Wendelboe.

Ikke givet ordre om personlig bistand

Det var derfor i KL's klare interesse at arbejde med denne sag for at sikre borgmestres fremtidige adgang til sekretariatsbetjening m.v., og det var ingen hemmelighed, at KL gjorde det. Men kontorchefen og vicekontorchefen er naturligvis ikke blevet beordret til at rådgive Carl Holst ud over det, der var i KL’s interesse.

”Jeg har ikke givet en ordre om at yde personlig juridisk rådgivning til Carl Holst. Det ligger ikke inden for KL’s virke – og interesse. De to, som beskæftigede sig med sagen, er her ikke mere, og hvis de har ydet personlig rådgivning, må det stå for deres egen regning. Vicekontorchefen har i forbindelse med sin afskedigelse tilkendegivet at have foretaget sig mere i sagen. Men jeg kan slå helt fast, at der ikke er foregået personlig, juridisk rådgivning til Carl Holst på min ordre,” siger KL-direktøren.