03. november 2017

KL bifalder undersøgelse af effekten af offentlig service

KL er tilfredse med, at 12 millioner kroner fra forskningsreserven skal bruges til at undersøge, hvilke effekter investeringer i offentlig service har på samfundsøkonomien.

Det kan have stor betydning for politiske forslags skæbne, om det ifølge Finansministeriets regnemodeller kommer ud med et nettoplus eller -minus for samfundsøkonomien. Problemet er, at der har manglet forskning om de dynamiske effekter af den offentlige service – og derfor mangler de effekter også i de samfundsøkonomiske vurderinger – i modsætning til, hvad der er tilfældet, når man skal udregne effekter af for eksempel skattelettelser.

Stort ønske for KL

Derfor er cheføkonom i KL Morten Mandøe glad for, at der nu afsættes midler fra forskningsreserven til at undersøge dynamiske effekter af investeringer i den offentlige service. 

"Det har været et stort ønske for KL at få undersøgt det her. I dag indregnes der positive effekter af skattelettelser og ydelsesreduktioner, men ikke effekter af offentlig service som eksempelvis børnepasning eller uddannelse. Derfor er jeg glad for, at der nu er afsat midler til målrettet forskning på det her område."

Komplekst, men ikke umuligt

Når der ikke er forsket i de dynamiske effekter af offentlig service, så skyldes det muligvis, at det er ganske komplekst at beregne. Dels fordi udgifterne til velfærd breder sig ud over mange formål, og dels fordi effekterne er sværere at sætte tal på.

"Det er absolut en stor udfordring. Men det er ikke første gang Finansministeriet har ændret, udbedret eller videreudviklet regneprincipperne. Jeg synes derfor, at det er naturligt at blive klogere på effekterne af vores velfærdsudgifter. Vi har alle en grundlæggende interesse i at kende effekterne af alt det, vi bruger skattekroner på," siger Morten Mandøe.

Der er afsat i alt 12 millioner kroner til undersøgelse af effekten af offentlig service. Midlerne kan søges af interesserede forskere fra 2018.