09. november 2017

Hvordan får vi forældre i udsatte familier i arbejde?

I Københavns Kommune vil man forsøge sig med en helhedsorienteret familieindsats, for at få forældrene i arbejde.

Familierne bliver tilknyttet få kontaktpersoner, hvor der skal arbejdes med fælles mål om beskæftigelse på tværs af forvaltningerne, mens der ses på familiens samlede problemstillinger. Målet er naturligvis beskæftigelse, men den intensiverede indsats gives parallelt med en social familieindsats.

Det har Københavns Kommune lavet en businesscase på, og de tror derfor på, at de herved kan få flere i arbejde, og dermed spare penge på velfærdsydelser.

I forbindelse med afholdelsen af KL's jobCAMP 17, var kommunerne inviteret ind, til at levere korte inspirationsoplæg for konferencens deltagere. For at få spredt inspirationen mest muligt vil der blive udgivet historier til inspiration fra KL's jobCAMPgallerier. Nedenfor kan du finde en oversigt og flyers der beskriver hvert oplæg.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    jobCAMPgallerierne