03. november 2017

Husk nu kommunerne i psykiatri-indsats

KL-udvalgsformand Thomas Adelskov glæder sig over, at der i den nye satspuljeaftale afsættes midler til et løft af indsatsen for unge med psykiske lidelser. Men han ærgrer sig over, at den kommunale indsats ikke er blevet prioriteret.

"Det er meget positivt, at et bredt flertal i Folketinget har valgt at afsætte 324 millioner kroner til at styrke indsatsen for børn og unge med psykiske lidelser. Det er tiltrængt, men når det er sagt, ærgrer det os i KL, at midlerne kun tilfalder behandlingspsykiatrien og ikke den forebyggende og opfølgende indsats i kommunerne."

Sådan siger Thomas Adelskov, formand for KL's Social- og Sundhedsudvalg, som reaktion på aftalen om fordeling af satspuljemidlerne på sundhedsområdet, som er indgået i dag.

"Vi oplever i disse år, at der bliver flere borgere med psykiske lidelser, og den forebyggende og opfølgende indsats i kommunerne fylder langt mere end tidligere. Vi har udviklet talrige nye tilbud og indsatser, men vi savner desværre generelt, at den kommunale indsats bliver prioriteret nationalt, når pengene skal fordeles. Og det er den nye satspuljeaftale desværre endnu et eksempel på."

Alle Folketingets partier undtaget Enhedslisten står bag aftalen, som i alt udmønter en halv milliard kroner over de næste fire år. Indsatsen for børn og unge med psykiske lidelser får langt den største bid, men der afsættes også næsten 100 millioner til styrket udredning og behandling af kronikere.