17. november 2017

Hent inspiration til forældresamarbejdet om børneperspektiver i ny udgivelse

Nyt inspirations- og refleksionsmateriale sætter fokus på systematisk forældresamarbejde om børneperspektiver i læringsmiljøet.

Et godt samarbejde mellem forældrene og barnets pædagoger er af afgørende betydning for barnets trivsel i daginstitutionen. I forældresamarbejdet tager pædagoger udgangspunkt i børnenes behov og interesser samt i tilrettelæggelsen af institutionens læringsmiljø. Men hvordan inddrager pædagoger børnenes perspektiv i deres samarbejde med forældrene om at skabe gode miljøer for børnene? Det har BUPL og KL sat sig for at undersøge i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut.

Interviews med pædagoger, ledere og pædagogiske konsulenter i fem kommuner har nu resulteret i et nyt inspirationsmateriale med forskningskommenterede analyser, erfaringer og eksempler på konkrete redskaber, som pædagoger kan anvende til at lære af børnenes erfaringer og inddrage som vigtige indsigter i forældresamarbejdet og i pædagogiske processer.

Materialet kan rekvireres ved henvendelse til BUPL eller downloades her.