03. november 2017

Hans Christian Knudsen: Inddragelse af lokale virksomheder kan give uddannelse mening

Hedensted Kommune har skabt et stærkt og forpligtende samarbejde på tværs af skole, uddannelse, beskæftigelses- og erhvervsområdet. Det giver gode muligheder for, at uafklarede unge kan prøve sig selv af i en virksomhed – og på den måde blive motiverede for uddannelse. Hør mere om erfaringerne fra Hans Christian Knudsen, beskæftigelsesdirektør i Hedensted Kommune på KL's Uddannelsestræf.

Med den nye "Aftale om bedre veje til uddannelse og job" er Folketingets partier blevet enige om en ny uddannelsespolitisk målsætning om, at alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse.

Men hvad skal der til for at lykkes med ambitionen om at få flere i uddannelse og job? Ved KL's Uddannelsestræf den 22. november sættes det spørgsmål til debat mellem beskæftigelsesdirektør Hans Christian Knudsen, Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning og vicedirektør i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Helle Rasmussen. Få en forsmag på erfaringerne fra Hedensted Kommune her. 

Positivt at lokale virksomheder kan inddrages i den nye FGU

Mange unge har vanskeligt ved at vælge, hvilken retning de ønsker at gå, og har derfor behov for at få lov til at prøve sig selv af i en rigtig virksomhed og eventuelt i et rigtigt job, inden de skal vælge en retning, fortæller Hans Christian Knudsen:

"Det, vi ved, er, at uddannelse skal give mening for de unge, inden de bliver i stand til at bryde koden i forhold til skolebøgerne. Derfor er det positivt, at der er muligheder for at inddrage de lokale virksomheder mere aktivt i indsatsen med den nye aftale. Den sammenhængende ungeindsat med en fast kontaktperson skulle også gerne fastholde flere unge i uddannelse og job," siger Hans Christian Knudsen og fortsætter:

"For at lykkes med opgaven om at få flere i uddannelse og job, skal vi i vejlednings- og beskæftigelsesindsatsen blive bedre til at give den unge mulighed for at kunne forholde sig til, hvilke valg de kan træffe. Muligheden for at afprøve muligheder i virksomhederne, inden der skal vælges en retning, -almen, -erhvervs eller produktionsretning skulle gerne gøre den unge mere sikker og motiveret for at fastholde forløbet."

Gode erfaringer med tidlig indsats og fælles mål for ledere og medarbejdere

Hedensted Kommune har lavet et team af specialister, som kommer ud på de enkelte skoler. Klasselæreren spotter allerede i 8. klasse de børn, som kan være i risiko for ikke at tage folkeskolens afgangseksamen, fortæller Hans Christian Knudsen:

"Allerede dér bliver der sammen med klasselæreren, den unge, dennes forældre lagt en plan for, hvad skal der til for, at (jeg) kan bestå afgangseksamen. Handler det om skoletræthed, rusmidler, sociale- eller psykiske udfordringer eller noget helt andet. Kan et forløb i en virksomhed sammen med undervisning være løsningen eller hvilken retning skal vi I," siger han og fortsætter:

"Vi har lavet fælles mål for afgangseksamen, gennemførsel af ungdomsuddannelse, og hvor mange/hvor få, der søger kontanthjælp som 18 årige mellem udvalget for Læring og udvalget for beskæftigelse, det har været meget givtigt at have fælles mål, både for vore ledere og medarbejdere," afslutter Hans Christian Knudsen.

Læs mere om konferencen og tilmeld dig her