07. november 2017

Hanne Neergaard: Det giver resultater for de unge, at vi har samlet indsatsen

Brønderslev Kommune har samlet ungeindsatsen i en tværgående og helhedsorienteret indsats og oplever, at det skaber resultater for de unge. Hør mere om erfaringerne fra ungechef i Brønderslev Kommune, Hanne Neergaard, på KL's Uddannelsestræf.

Brønderslev Kommune har i flere år arbejdet med en helhedsorienteret ungeindsats. Det er erfaringer, som kommunen selv – og forhåbentlig også andre kommuner – kan bruge, når den nye "Aftale om bedre veje til uddannelse og job" skal implementeres. Den indebærer nemlig bl.a., at kommunerne får et mere entydigt ansvar for den helhedsorienterede ungeindsats og forpligtes til at tilbyde en koordineret og sammenhængende ungeindsats. Chef for UngeCenteret i Brønderslev Kommune fortæller om erfaringerne på KL's Uddannelsestræf den 22. november 2017. Få en forsmag her.

Tværfagligt samarbejde og fokus på kerneopgaven er nøgleord

Brønderslev Kommune har organiseret indsatsen for de 15–29- årige i et UngeCenter, der arbejder på tværs af alle lovgivninger. I udviklingen af indsatsen har de vigtigste elementer været udvikling af tværfaglig samarbejde, fokus på kerneopgaven og stort kontinuerligt fokus på ledelse og styring.

"Derfor er vi også rigtig godt forberedt på at håndtere ungeindsatsen i forhold til en fremtidig FGU," fortæller Hanne Neergaard og fortsætter:

"Vi har fået en masse erfaringer i de snart 4 år, hvor UngeCentret har eksisteret, som andre kommuner måske kan få glæde af i det kommende arbejde med at implementere den nye aftales elementer om en sammenhængende ungeindsats,", siger Hanne Neergaard.

Ifølge ungechefen giver det i den grad mening at samle indsatsen i en tværgående og helhedsorienteret indsats.

"Det skaber resultater for den unge. Derudover er bl.a. en tidlig og forebyggende indsats helt ned i folkeskolens afgangsklasser vigtig."

Den nye FGU kan skabe overskuelighed og kontinuitet

For de unge, der har haft det sværest i skolesystemet, og som er mest uafklarede i forhold til en fremtidig uddannelse, har det været utrolig svært at navigere rundt i de forskellige ordninger, fortæller Hanne Neergaard. Derfor har Brønderslev Kommune en klar forventning om, at den nye forberedende grunduddannelse (FGU) vil skabe mere overskuelighed og kontinuitet for målgruppen.

"Vores erfaring er, at der er en gruppe unge, der ikke er klar til uddannelse efter folkeskolen. De vil rigtig gerne i arbejde, men bliver mødt med et uddannelsespålæg, når de kommer i kontakt med de kommunale jobcentre. Det er vigtigt, at vi finder den rigtige vej for denne gruppe af unge – men også at vi finder veje, så de måske kan bruge jobvejen til uddannelse. Her er det vigtigt, at virksomheder og jobcentre (Ungecentre) holder fast i, at der gerne skal være et uddannelsesperspektiv på sigt for disse unge," siger hun og fortsætter:

"Det er også meget positivt, at der med den nye aftale etableres en kontaktpersonsordning, der skal følge den unge helt ned i overbygningen i skolen, og som vil være gennemgående person, indtil den unge er godt i gang med en ordinær uddannelse. Vi har tidligere i UU-regi haft en lignende ordning for enkelte unge med et rigtigt godt resultat. Så det er noget, vi forventer os rigtig meget af, og vi tror på, at det sammen med de øvrige tiltag vil bringe flere i uddannelse eller job hurtigt," afslutter Hanne Neergaard.

 

Læs mere om Uddannelsetræf og tilmeld dig her.