22. november 2017

Forbedringsprojekt om medicinhåndtering på et socialpsykiatrisk botilbud

Nyt projekt i Aalborg Kommune skal styrke patientsikkerheden på socialpsykiatriske botilbud i forhold til medicinadministration, dispensering og dokumentation

Formål med projektet/tiltaget
Næsten 90% af de utilsigtede hændelser, der rapporteres inden for de socialpsykiatriske botilbud handler om medicinhåndtering. En studierapport har konkluderet, at der udfordringer med vidensniveauet på området og nyligt etableret tilsynsbesøg på handicapafdelingens botilbud peger på behov for forbedringer.

Formålet med projektet er at øge patientsikkerheden i forhold til medicinadministration, dispensering og dokumentation på det socialpsykiatriske område.

Målgruppe
Borgere på et socialpsykiatrisk botilbud

Indhold
Redskaberne i dette projekt har først og fremmest været 2 tjeklister, som blev brugt i forbindelse med medicinadministration (dvs. når medicinen gives til borgeren) og i forbindelse med medicindispensering (dvs. når medicin hældes op i æsker til en eller flere uger ad gangen). Inden tjeklisterne blev taget i brug blev der lavet en arbejdsgangsanalyse, som blev gennemgået sammen med personalegruppen. Tjeklisterne blev afprøvet vha. PDSA-metoden, hvor afprøvningen starter så småt som muligt og løbende justeres i takt med at afprøvningen bredes ud.

Effekt
Målet ved opstart af forbedringsprojektet var at opnå en 90% efterlevelse af retningslinjerne ved medicinadministration, dispensering og dokumentation.

I dette projekt har medarbejderne selv indsamlet data om, hvorvidt retningslinjerne blev efterlevet ved at udfylde tjeklister i forbindelse med medicin administration og dispensering. I løbet af 3 måneder opfyldte det socialpsykiatriske botilbud målet.

Organisering
Projektet er implementeret og driftsmæssigt håndteret på botilbuddet, suppleret af et forbedringsteam bestående af 2 forbedringsagenter og lederen af botilbuddet.

Finansiering
Projektet er finansieret inden for botilbuddets budgetramme

Kontakt
For yderligere information kontakt venligst leder af Botilbuddet Kongensgade i Aalborg Kommune Jytte Olesen på mail: ojy-aeh@aalborg.dk eller 99313686