03. november 2017

Folketinget modarbejder tid til kerneopgaven

Pædagogerne skal bruge hovedparten af deres arbejdstid sammen med børnene. Det kræver færre dokumentationskrav, men desværre modarbejder Folketingets partier den udvikling i de eksisterende forhandlinger på dagtilbudsområdet, lyder det fra KL.

78,5 pct. Det er den del af en arbejdsdag, som det pædagogiske personale i landets dagtilbud bruger sammen med børnene. Det viser en ny arbejdstidsanalyse, som KL har lavet. 

”Pædagogerne i landets daginstitutioner skal bruge så meget tid på kerneopgaven – børnene – som muligt. Det er en ambition, som jeg tror, vi alle deler. Men derfor er det også bekymrende at se bevægelser på dagtilbudsområdet i retning af øget dokumentation og flere bureaukratiske procedurer fra statslig side. Det giver ikke mere tid med børnene, tværtimod.”

Sådan siger Benedikte Kiær, medlem af KL’s Børne- og Kulturudvalg og borgmester i Helsingør Kommune. Bekymringen har KL netop udtrykt i et brev til børne- og socialminister Mai Mercado med budskabet om, at meningsfuld dokumentation er et fælles ansvar. 

”Vi står i den unikke situation, at alle væsentlige aktører på dagtilbudsområdet står sammen om en styrket pædagogisk læreplan. Det er et afgørende udgangspunkt for, at kommunerne kan udvikle kvaliteten på dagtilbudsområdet ved at lede og realisere målsætningerne i en styrket pædagogisk læreplan,” siger Benedikte Kiær og fortsætter:

”Men hvis ambitionerne i aftalen skal føres ud i livet, er det afgørende, at både stat og kommuner tager ansvaret på sig og sikrer, at dokumentation er meningsfuld og bidrager til at understøtte kvalitetsudviklingen på området. Vi gør vores i kommunerne, men modarbejdes af statens dobbeltspil.”

Tydelig slinger i valsen

Et eksempel på den slingrende kurs er den nye informationsportal. Hensigten med informationsportalen er, at den skal skabe øget gennemsigtighed og åbenhed, når forældrene skal vælge et dagtilbud. Men initiativet vil kræve øget dokumentation og mere indberetning, da ingen af oplysningerne i aftalen er af en modenhed, så de kan trækkes direkte fra et system. I øvrigt vælger mange forældre i dag et dagtilbud ud fra anbefalinger fra nogen, de kender, eller ved, at de selv besøger udvalgte dagtilbud. 

Et andet eksempel er opgørelsen af normeringsstatistikken. Den oprindelige aftale bygger på automatiske datatræk fra de kommunale systemer. Dette har vist sig ikke at være muligt, og i stedet skal hver enkelt kommune forholde sig til og validere oplysninger tilsendt fra Danmarks Statistik. Denne proces har været meget tidskrævende for kommunerne, og den har taget tid fra andre vigtige opgaver. 

”Vi oplever, at staten iværksætter en række omfattende kortlægninger og analyser blandt kommunalt ansatte, som tager tid fra kerneopgaven og kræver administration. Det er bekymrende og giver slinger i valsen i forhold til den vigtige og store opgave, som venter alle aktører forude,” siger Benedikte Kiær.

Rum til den kommunale styring

Hun slår fast, at det er afgørende med et kommunalpolitisk råderum til at foretage prioriteringer i overensstemmelse med lokale behov og hensyn.
 
”Systematisk iagttagelse, vurdering og beskrivelse af tegn på børns udvikling, læring og trivsel er en forudsætning for løbende at kunne justere og udvikle kvaliteten lokalt. Derfor er vi meget optaget af at fastholde, at der skal være et rum for den kommunale styring og ledelse i forlængelse af de forestående ændringer i dagtilbudsloven og en kommende styrket pædagogisk læreplan,” siger Benedikte Kiær.