14. november 2017

Folkeskolen er præget af stor stabilitet

Der er stadig høj trivsel blandt landets folkeskolelever, og de er interesseret i det, der sker i undervisningen. Også forældrenes opbakning til skolen er fortsat høj. Til gengæld er der i 2017 sket et mindre fald i lærernes fokus på fagligheden. Det viser ny følgeforskning for folkeskolereformen, som er offentliggjort i dag.

"Folkeskolen er i dag præget af stor stabilitet til trods for, at den de seneste år har gennemgået en af de største forandringer nogensinde. Kommunerne har sammen med skolebestyrelser, skoleledere, lærere og pædagoger på fornemste vis formået at guide eleverne godt og trygt gennem de mange ændringer med det resultat, at tilfredsheden med skolen stadig er tårnhøj hos forældre og en stor faglig interesse og deltagelse hos eleverne."

Sådan lyder reaktionen fra Leon Sebbelin, formand for KL's Børne- og Kulturudvalg, på offentliggørelsen af fem nye følgerapporter fra VIVE, Det nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, hvor forskerne har spurgt elever, lærere skoleledere, forældre og skolebestyrelser om deres skoledag efter indførelsen af skolereformen i 2014.

Fortsat stor forældretilfredshed

Følgerapporterne viser blandt andet, at der stadig er generel høj skoletrivsel for elever på alle klassetrin, ligesom der stadig er høj faglig deltagelse og interesse på alle klassetrin. Det smitter også af på forældrenes opbakning til skolen. 95 procent af forældrene svarer nemlig, at folkeskolen er god, at deres børn trives, og at deres børn bliver passende udfordret.

Til gengæld viser følgeforskningen også et mindre fald i lærernes fokus på fagligheden i 2017 – særligt i indskolingen, ligesom deres brug af fælles mål og elevplaner også er faldet en smule.

"Faglig udvikling og en stærk evalueringskultur er vigtig, hvis vi skal lykkes med, at alle elever bliver så dygtige, som de kan. Og det er et område, som der allerede er fokus på i kommunerne. Her er vi meget bevidste om, at træerne ikke vokser ind i himlen, og at der fortsat er noget at arbejde med. At skabe en skole, hvor alle børn kan lykkes, kræver mange kræfter og fokus, og vi er i fuld gang," siger Leon Sebbelin.