06. november 2017

Få inspiration til at udvikle skoledagen

Målet om en mere motiverende og varieret skoledag giver anledning til at gentænke planlægning og organisering af skoledagen. Få inspiration til opgaven på en inspirationsdag den 28. februar 2018

Nytænkning af skoledagens organisering rører ved strukturer som klasser, fag og lektioner, som har været faste grundpiller i skolen i mange år. Det er en spændende, men også svær øvelse at tage fat på for ledelse og medarbejdere i skolen.

Skolelederforeningen, Børne- og Kulturchefforeningen og KL inviterer skoler og forvaltninger til en inspirationsdag om temaet onsdag den 28. februar 2018 i Aarhus. 

Programmet vil bl.a. bestå af oplæg fra skoler, som har høstet erfaringer med nye måder at organisere skoledagen på. Derudover får deltagerne bl.a. mulighed for gensidig sparring om, hvordan man konkret kan komme i gang med at udvikle ny praksis. Der vil både være fokus på praktiske spørgsmål omkring skemalægning, lokaler mv., på konkrete indholdselementer, på kulturforandring, når man skal arbejde på nye måder, og på kommunikation med bl.a. forældre.

Læs mere og tilmeld dig her.