16. november 2017

Din Indgang

Fredericia Kommune har udviklet en hel ny tilgang til at samarbejde med en gruppe borgere, der indtil nu har orienteret sig mod kommunen for at få hjælp og støtte. De har skabt Din Indgang, der er en ny måde at møde borgerne på.

Formål med projektet/tiltaget
Vi har nu i Fredericia Kommune taget endnu et skridt, for at sikre fremtidens velfærd. Vi har skabt mulighed for at tænke helt anderledes og har formet nye rammer, der giver borgerne mulighed for at sætte egne kræfter og egne ressourcer i spil. Vores grundlag er at bruge borgernes ambitioner, værdier, håb og drømme som drivkraft til at finde deres egne ressourcer. Vi skal gøre op med, at det er synd for borgerne. Vi skal tage udgangspunkt i, at borgerne ønsker at kunne selv – og at vi skal understøtte og træne dem i at leve så uafhængigt og selvstændigt som overhovedet muligt.

Vi har kortlagt de situationer, der kan skabe usikkerhed og angst hos forskellige borgere med handicap, sindslidelser og misbrugsproblematikker. I processen, der har involveret over 100 borgere og medarbejdere, er der brugt metoder som personaer og brugerrejser til at udvikle alle aspekter i forbindelse med etablering af Fredericia Kommunes nye indgang. Involvering af både borgere og medarbejdere i et samspil sikrer sammenhæng mellem muligheder, borgerens ønsker og den faglighed og de indsatser, som Fredericia Kommune også i fremtiden vil tilbyde borgerne.

Resultatet af processen er tre nye tilgange til mødet med borgerne. Vi har skabt et nyt fysisk mødested, en ny digital indgang og et sæt af nye metoder. Alle tre tilgange sikrer det bedste grundlag for at skabe nye resultater i mødet mellem kommune og borger. Tanken har været at skabe rammer, der både sætter borgere og medarbejdere fri og skaber et nyt og produktivt samspil, hvor meget mere kan lade sig gøre. Hele den grundlæggende idé er at designe et forløb, som giver borgeren den bedste mulighed for at kunne klare sig med ingen eller mindst mulig hjælp fra kommunen.

Målgruppe
Borgere med handicap, sindslidelser, misbrug eller sociale problematikker

Vores målgruppe er alle borgere, hvis problematikker kan afhjælpes i så betydelig grad, at de efter 20 uger behøver enten ingen eller mindre kommunal hjælp.

Indhold
I den fysiske del af Din Indgang er det muligt for borgeren at møde op efter behov, og få hjælp til præcis de udfordringer og problematikker, han eller hun oplever.

Den første person, en borger møder i den fysiske del af Din Indgang, er en vært. Værtens fokus er at få borgeren til at føle sig velkommen og mødt, det første skridt mod værdifuld hjælp.

Borgere, der guides videre til en indledende samtale, mødes med to kommunale guider. Den indledende samtale er en åben samtale om borgernes liv, oplevede udfordringer, drømme og de muligheder, som Din Indgang netop kan give ham eller hende. Tanken med samtalen er, at borgeren, på baggrund af sin fortælling, bliver præsenteret for relevante aktiviteter og herefter coaches til at finde en god kombination af aktiviteter, som vil være værdiskabende på kort sigt.

Borgeren sammensætter, i samarbejde med guiderne, en samling af aktiviteter, som borgeren gerne vil prøve i forventning om at de vil løse de oplevede udfordringer. Der kan f. eks. vælges mellem frivillige aktiviteter, netværksaktiviteter, træningsaktiviteter, velfærdsteknologi, individuelle coachende samtaler og ad hoc hjælp. Hvor gruppetilbud enten har dokumenteret eller erfaringsmæssig positiv effekt vil dette være udgangspunktet. Effekten vurderes løbende i samarbejde med guiderne, og indsatserne tilpasses undervejs med fokus på at borgeren når sine mål. I næste udviklingszone er ambitionen at der skabes en digital indgang, hvor borgeren kan tilgå store dele af de samme aktiviteter når de vil, og hvor de vil.

Effekt
Derfor vil Fredericia Kommune løbende måle på effekten for at få det bedste grundlag for at kunne justere de enkelte tilbud, så Din Indgang løbende tilbyder de enkelte borgere det mest effektive tilbud. Det hele sker med udgangspunkt i borgernes håb og mål for eget liv.

Det vurderes, at ca. 800 borgere årligt vil komme ind i Din Indgang.

Økonomi
Driftsmidler

Organisering
Din Indgang er en del af Voksenservice, Fredericia Kommune

Kontakt
Afdelingsleder Lars Schau; lars.schau@fredericia.dk

Links
Din indgangs hjemmeside:

https://www.fredericia.dk/borger/omsorg-sundhed/voksne-handicappede/din-indgang

Film om Din indgang som blev produceret til KL’s  Social og Sundhedspolitiske Forum i maj 2017.

https://www.youtube.com/watch?v=GlPn1Rhq7KA

Artikel i SLs blad Socialpædagogen:

http://socialpaedagogen.sl.dk/arkiv/2017/04/ny-indgang-og-ny-tilgang-til-udsatte/

Og en kort artikel på dr.dk efter et P4 interview om en borger der har været i forløb:

http://www.dr.dk/nyheder/regionale/trekanten/kommune-hjalp-simon-direkte-ind-fra-gaden-nu-starter-jeg-paa-hf

Artikel fra Fredericia Dagblad:

http://frdb.dk/fredericia/Udsatte-droemmer-sig-til-et-bedre-liv/artikel/107708