16. november 2017

Center for Mental Sundhed

I Aalborg Kommune tilbyder man på Center for Mental Sundhed kurset "Åben og Rolig", der skal lindre stresssymptomer og skabe bedre sundhed og trivsel for voksne og unge borgere.

Formål med projektet/tiltaget
Center for Mental Sundhed har primært til formål at give stressramte borgere et forebyggende tilbud. Centret udbyder det evidensbaseret kursus Åben og Rolig. Kurset tilbydes til både voksne og unge. Målet er at sænke borgerens stress og reducere risikoen for, at tilstanden udvikler sig til bl.a. angst og depression.

Målgruppe
Åben og Rolig for voksne er til borgere over 18 år som har oplevet symptomer på stress i mindst en måned. Tilbuddet kræver lægehenvisning.

Åben og Rolig for unge er til elever på ungdomsuddannelser, som oplever stress og mistrivsel. Tilbuddet er led i en stepped-care model, hvor der også tilbydes klasseundervisning.

Indhold
Åben og Rolig til voksne foregår på hold med 12-16 andre deltagere og en psykolog. Holdet mødes én gang om ugen i 9 uger. Hver mødegang varer 3 timer. Tilbuddet indeholder desuden en forsamtale og to individuelle samtaler med psykologen.

Åben og Rolig for unge varer 6 uger med 1 ½ times undervisning. Forløbet foregår på ungdomsuddannelsesinstitutionen.

Foruden Åben og Rolig for voksne samt Åben og Rolig for unge har Center for Mental Sundhed også indsatsen ABC – for mental sundhed og Kulturvitaminer, hvor sidstnævnte er et tilbud til voksne, der er sygemeldt med stress, angst og depression.

Effekt
Effektresultaterne for Åben og Rolig for voksne fra 2016 viser:

- Fald i stressscore på 31 %

- Fald i symptomer på depression 41 %

- Fald i graden af søvnforstyrrelse på 25 %

- Stigning i graden af mental sundhed på 25,8 %

Resultaterne er uafhængig af alder, køn, uddannelses- og arbejdsstatus.

Kurset har vist et lovende potentiale i forhold til borgerens beskæftigelsesstatus

Åben og Rolig-kurset for unge viser, at kurset sænker stressniveauet hos de unge og forbedrer livskvaliteten – også på lang sigt.

Organisering
Center for Mental Sundhed er organiseret i Sundheds- og Kulturforvaltningen i Aalborg Kommune.

Finansiering
Indsatsen er finansieret af eksisterende midler. Tilbuddet Kulturvitaminer er delvist finansieret af satspuljemidler.

Kontakt
Bettina Bisp Jensen, Leder af Center for Mental Sundhed, 2520 1919, bettina.bisp@aalborg.dk

Link
https://www.aalborg.dk/sundhed-og-sygdom/mental-sundhed