01. november 2017

Anne Vang: Helhedsorientering er vigtigt, men svært

Det er ikke altid let at samarbejde på tværs, men Ballerup Kommune har gjort sig vigtige erfaringer om at arbejde sammen om én plan for den unge. Hør mere fra Anne Vang, børne- og ungedirektør i Ballerup Kommune på KL’s Uddannelsestræf.

Når den nye politiske Aftale om bedre veje til uddannelse og job skal implementeres, er det vigtigt at kunne samarbejde på tværs. I Ballerup Kommune har de allerede gjort sig en række erfaringer. Børne- og ungedirektør Anne Vang fortæller om muligheder og udfordringer i den helhedsorienterede ungeindsats på KL’s Uddannelsestræf den 22. november 2017. Få en forsmag her.

Gode perspektiver i et samlet forberedende uddannelsestilbud

For de uafklarede unge er både fleksibilitet og stabilitet helt afgørende, fordi de endnu ikke ved, hvor deres evner og interesse ligger, fortæller Anne Vang:

”Derfor duer det ikke, at uddannelsestilbuddene til dem er for smalle, så de unge risikerer at falde fra, hvis de ikke er startet det helt rigtige sted," siger hun og fortsætter:

"Den forberedende grunduddannelse kan blive det samlede og fleksible tilbud, der kan fastholde, motivere og engagere de unge – og hvor de unge kan have den samme kontaktperson hele vejen fra start. Men det er også nødvendigt at pege på, at der historisk faktisk ikke er særlig stor effekt af de særlige forberedende tilbud i Danmark. De unge lykkes ikke nødvendigvis bedre af at særliggøres. Derfor er det lidt ærgerligt, at den nye reform handler mest om de særlige tilbud. Og ikke ret meget om, hvad der skal til for, at det almene ungdomsuddannelsessystem skrues sammen på en måde, så de unge lykkes med ungdomsuddannelse og job."

Helhedsorientering er ikke altid let

Ifølge Anne Vang er den største udfordring med den helhedsorienterede ungeindsats netop helhedsorienteringen.

”I Ballerup har vi samarbejdsmodellen, hvor vi arbejder sammen om én plan for den unge. Det virker; de unge i samarbejdsmodellen kommer i skole og gennemfører uddannelse. Men det er ikke altid let at samarbejde på tværs af professionsforståelser, lovkomplekser og søjleøkonomier. Det har vi fået nogle vigtige erfaringer med," fortæller Anne Vang og fortsætter:

"En anden væsentlig udfordring er at følge unges progression i læring. Hvad kendetegner egentlig unge mønsterbrydere? Og hvad kendetegner de unge, der falder fra ungdomsuddannelse? Er det faglige kompetencer? Sociale kompetencer? Livsmestring? Eller noget helt fjerde? Det ville vi kunne lære meget af at vide mere om helt ned på skoleniveau. Men det dataunderstøttes desværre ikke godt nok i dag," siger Anne Vang.

Vigtigt, at kommuner lærer af hinandens erfaringer

Og der er meget at lære af hinandens erfaringer, mener børne- og ungedirektøren:
”Rambøll udkom i 2016 med en række kendetegn for de højtpræsterende kommuner på det forberedende uddannelsesområde. Kommunerne havde blandt andet en helhedstænkning omkring den udsatte unge, og en kontinuerlig opfølgning på dem. De erfaringer vil vi i Ballerup gerne dykke mere ned i. Vi vil også gerne dele ud af vores gode erfaringer med samarbejdsmodellen omkring de unge," afslutter Anne Vang.

Læs mere om Uddannelsestræf her.