30. november 2017

Akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig

Gladsaxe Kommune deltager i Socialstyrelsens projekt om udbredelse af sociale akuttilbud for mennesker en psykisk lidelse i egen bolig. Tilbuddet giver borgere med akut psykisk krise støtte, rådgivning og trygge omgivelser.

Formål med projektet/tiltaget
Det overordnede formål er, at flere borgere med en psykisk lidelse eller sårbarhed kan opretholde et trygt liv i egen bolig, og derved fastholde sociale relationer og centrale aspekter af hverdagen som f.eks. arbejde og uddannelse.

Gladsaxe Kommune er 1 ud af 14 kommuner som deltager i Socialstyrelsens projekt om ”Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig”. Formålet med socialstyrelsens projekt, som løber fra 2014-2017, er at afprøve en fælles model for sociale akuttilbud.

Socialstyrelsens projekt skal tilvejebringe dokumenteret viden om effekten af, og den økonomiske bæredygtighed ved, sociale akuttilbud med henblik på at skabe et kvalificeret beslutningsgrundlag for forankring af de sociale akuttilbud efter projektperioden samt evt. udbredelse af akuttilbudsmodellen til andre kommuner.

Målgruppe
Det nye akuttilbud i Gladsaxe er åbent for borgere, der oplever en akut psykisk krise, for eksempel angst, depression, psykose, selvmordstanker eller selvskadende adfærd eller anden traumatisk oplevelse.

Indhold
Gladsaxe Kommune åbnede 1. februar 2015 et nyt akuttilbud rettet mod borgere i akut psykisk krise. Akuttilbuddet er åbent alle ugens 7 dage.

Det nye akuttilbud tilbyder et trygt og rart sted at være i situationer præget af voldsomt angst og uro, og borgeren kan tale med erfarent personale, der kan hjælpe med at håndtere krisen. Har borgeren brug for at overnatte en enkelt nat, er der også mulighed for det.

Akuttilbuddet tilbyder støtte og rådgivning til at få løst den akutte krise samt til at finde løsninger på længere sigt. Det kan for eksempel være gennem rådgivning om, hvor man kan få yderligere hjælp eller støtte til at udarbejde en handlingsplan for løsning af krisen fremover.

Effekt
Der foretages en national samlet evaluering af projekterne på tværs af de 14 kommuner, der deltager. Evalueringen består af en implementerings-, effekt- og cost-benefit del. Evalueringen skal tilvejebringe dokumenteret viden om effekten af, og de samfundsmæssige og økonomiske fordele ved sociale akuttilbud. Evalueringen gennemføres af Deloitte Consulting og forventes færdig juni 2017.

Organisering
Projektet i Gladsaxe består af en styregruppe med en fagspecialist fra psykiatri- og handicapafdelingen, afdelingslederen fra Råd og indsats samt Social- og handicapchefen fra Gladsaxe kommune, 1 overlæge fra distrikt psykiatrien i Gladsaxe, ledende socialrådgivere fra Psykiatrisk Center Ballerup, Lederen fra bostedet Nybrogård og projektlederen. Styregruppen står for alle overordnede beslutninger omkring projektet og driften, og mødes flere gange om året for at drøfte projektet.

Akuttilbuddet ligger i forbindelse med botilbuddet Nybrogård og har tre fuldtidsansatte

I det landsdækkende projekt for socialstyrelsen er følgende 14 kommuner med: Køge, København, Roskilde, Syddjurs, Viborg, Næstved, Greve, Gladsaxe, Vesthimmerland, Haderslev, Skive, Jammerbugt, Nyborg og Fredericia/Middelfart.

Finansiering
Projektfinansieret fra 2015-2017

Kontakt
Maria Hjørngaard
Projektleder / sygeplejerske
Tlf: 23 66 08 57
Mail: mamahj@gladsaxe.dk

Link

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/udbredelse-af-sociale-akuttilbud-til-mennesker-med-psykiske-lidelser-i-egen-bolig-afsluttende-evaluering

http://www.gladsaxe.dk/Default.aspx?ID=71614