17. marts 2017

Unødige dokumentationskrav i dagtilbud skal ryddes af vejen

Det er ikke en statslig opgave at opstille pejlemærker og anbefalinger for kommunale dokumentationskrav på dagtilbudsområdet, lyder det fra KL, som nu sætter sig i spidsen for at rydde op i unødvendige krav.

KL sætter sig nu i spidsen for sammen med kommunerne at sikre, at der er den nødvendige balance og sammenhæng mellem dokumentationskrav og udvikling af den pædagogisk praksis i landets dagtilbud. Det skal bl.a. ske via et toårigt Partnerskab om styrket kvalitet i dagtilbud, som KL har inviteret alle kommuner til at indgå i.

Det skriver Anna Mee Allerslev, formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg, i et brev til børne- og socialminister Mai Mercado, hvori hun også understreger, at det ikke er en statslig opgave at opstille pejlemærker og anbefalinger for kommunal praksis for dokumentationskrav.

Brevet kommer i kølvandet på en ny rapport fra KORA om dokumentationskrav på dagtilbudsområdet viser, at det pædagogiske personale oplever, at dokumentation er med til at udvikle og give bedre kvalitet i dagtilbuddene. Rapporten peger dog også på, at det primært er de kommunalt fastsatte krav til dokumentation, der er kommet flere af.

”Der er behov for, at man lokalt løbende vurderer omfanget og brugen af dokumentation. Dokumentation må aldrig blive et mål i sig selv, men skal bidrage til at styrke kvaliteten og videreudvikle læringsmiljøerne i vores dagtilbud. Det betyder også, at dokumentation skal være meningsfuld for både forældre, medarbejdere og ledere samtidig med, at dokumentationen skal bidrage til, at vi kommunalpolitikere kan få indsigt i og politisk lede området,” siger Anna Mee Allerslev, formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg.

Fra gode intentioner til lokal handling

Partnerskabet er nedsat som opfølgning på KL’s dagtilbudsudspil fra januar 2017, hvor KL har igangsat en række initiativer målrettet kommunalpolitikere, forvaltninger, institutionsledere og nøglemedarbejdere, der skal understøtte kommunernes videre arbejde med at udvikle kvaliteten i dagtilbud.

”Med partnerskabet er målet at gå fra ord og gode intentioner om øget kvalitet til konkret lokal handling – også når det gælder dokumentationskrav,” siger Anna Mee Allerslev og fortsætter:

”Det er vigtigt, at der er styr på økonomi, ressourcer og ledelse, og derfor er en vis mængde dokumentation også nødvendig, hvis vi skal kunne levere på kerneydelsen. Men det må ikke gå ud over kerneydelsen. KORA's rapport peger dog også på, at lokal styring giver mening, når den kommunikeres og begrundes. Det er derfor vigtigt, at ledelsen på den enkelte institution har dette for øje. Personalet skal naturligvis opleve, at deres arbejdsopgaver er meningsfulde.”