15. marts 2017

Sammenskrivning af lovbemærkninger til folkeoplysningsloven

Kulturministeriet har udarbejdet en sammenskrivning af forarbejder til ændring af folkeoplysningsloven, som trådte i kraft pr. 1. januar 2017.

Sammenskrivningen kan hentes i linket nedenfor.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Sammenskrivning af lovbemærkninger