02. marts 2017

På fremtidens jobcentre skal du samarbejde med robotter

Forud for årets Beskæftigelsestræf var deltagerne med til at spå om, hvilke udviklinger, der bliver mest afgørende for jobcentrenes arbejde i fremtiden. Særligt robotter og teknologi var i fokus.

”Bogen Hvad kan jeg blive er lige til at smide ud – den duer ikke mere”.

Sådan sagde fremtidsforsker Liselotte Lyngsø i sit oplæg om fremtidens arbejdsmarked og beskæftigelsesindsats, da hun gæstede KL’s Beskæftigelsestræf 17.

Hun understregede, at mennesker bestemt ikke bliver overflødige, men indtoget af robotter/teknologier vil tværtimod styrke fokus på tillidsfulde og nære relationer - såvel privat som på arbejdsmarkedet.

Forud for årets Beskæftigelsestræf var deltagerne blevet bedt om at spå om fremtiden, og i form af trendkort var de kommet med input til, hvilke udviklinger der bliver mest afgørende for jobcentrenes arbejde i fremtiden. Også her bar svarene præg af robotter og teknologi– og ikke mindst det samspil, som i fremtiden vil være mellem menneske og robot: Cobot

Opfordringen fra fremtidsforsker Liselotte Lyngsø lød på at være nysgerrig på fremtiden og i stedet for at blive irriteret eller skeptisk, så skal medarbejdere såvel som borgere være nysgerrige og sige; ”Interessant, spændende”. 

Formand for Dansk Socialrådgiverforening Majbrit Berlau og formanden for KL´s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg Thomas Kastrup-Larsen fulgte op på oplægget i en efterfølgende debat.

Majbrit Berlau ser positivt på udviklingen af teknologi, som, hun forudser, kan give mere tid til, at medarbejderne i jobcentrene kan tage på hjemmebesøg og gøre brug af de menneskelig værdier. Samtidig understregede hun, at der er lang vej igen.

Vi er et uland i forhold til it-systemer og et uland på lovgivning, men også fagligt i forhold til atypiske ansættelser og at spotte jobs i udlandet.”

Thomas Kastrup-Larsen var særlig optaget af, hvordan endnu flere borgere i fremtiden vil være med-skabere af deres egne job, og hvordan initiativer i forhold til understøttelse af iværksætteri allerede er blevet en større del af jobcenterets opgaver.

Se deltagernes trendkort og hvordan du selv spotter fremtiden:

http://futurenavigator.dk/portfolio-item/kl-beskaeftigelsestraef-2017/