13. marts 2017

Overvægt blandt udsatte børn og unge

KL har udgivet en nøgletalspublikation for udsatte børn og unge, som viser kommunefordelte tal for fx udsatte børn og unges skolegang og helbred, herunder overvægt.

Nøgletal vedr. overvægt er baseret på sundhedsplejerskers målinger fra hhv. indskolings og udskolingsundersøgelserne, som er samlet i Børnedatabasen. Tallene viser fx:

  • At 29 pct. af udsatte børn er overvægtige ved udskoling, mens det kun er 18 pct. af de øvrige børn
  • At andelen af overvægtige børn stiger i løbet af skoletiden

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    De udsatte børn - Nøgletal (1)

  • LINK

    Momentum artikel: 3 ud af 10 udsatte børn i udskolingen vejer for meget