01. marts 2017

KL´s høringssvar til vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter

KL finder, at udkastet til vejledning er veldisponeret og med god systematik.

KL hilser også velkommen, at vejledningen lægger op til dialog med kommunerne. KL’s høringssvar i hele sin længde findes herunder, under "Yderligere materiale".