01. marts 2017

KL´s høringssvar til bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Det aktuelle udkast til bekendtgørelse er et led i en længere kæde af bekendtgørelser om tilskud til vandløbsrestaureringsprojekter.

 Tidligere bekendtgørelser fastlagde procedure for hver ansøgningsrunde for sig, det aktuelle udkast til bekendtgørelse dækker to ansøgningsrunder. KL hilser med tilfredshed, at kommunerne kan indrette sig efter samme procedure for begge ansøgningsrunder i 2017. KL har dog en række bemærkninger og forslag til forbedring/ændring af de rammer, som bekendtgørelsesudkastet sætter.

KL’s høringssvar i hele sin længde findes herunder, under "Yderligere materiale".