06. marts 2017

Høring: KL's svar på høring om ændring af vejledning om servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven

Børne- og Socialministeriet har den 12. januar 2017 bedt KL om eventuelle bemærkninger til udkast til ændring af vejledning om servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven.

 Find hele høringssvaret nedenfor under "yderligere materiale"

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Høringssvar 28. februar 2017