24. marts 2017

God erhvervsservice er en mærkesag for kommunerne

I debatten om kommunernes betydning for væksten, er kommunernes sagsbehandlingstider og service ofte fremhævet som en væsentlig parameter for, at virksomhederne og landbruget kan lykkes med at skabe vækst og arbejdspladser. En ny KL publikation præsenterer en række kommunale eksempler på, hvordan kommunerne løser opgaven.

Borgmesteren er mange gange den første, virksomhedsejeren eller landmanden kontakter, når de skal udvide. Ligeledes er kommunerne blandt de første til at mærke konsekvenserne, når et landbrug lukker eller en virksomhed flytter sin produktion til udlandet.

Siden finanskrisen har en indsats for øget økonomisk vækst og nye lokale arbejdspladser været højt prioriteret på den kommunalpolitiske dagsorden. Og resultaterne er mærkbare.

En ny KL-rundspørge blandt kommunernes teknik- og miljøchefer viser bl.a., at 79 procent af kommunerne gennem effektiviseringer af arbejdsgangene i forhold til bygge- og miljøsager samt sager om husdyrgodkendelser har opnået kortere sagsbehandlingstider. 87 procent har fået flere tilfredse ansøgere, og 52 procent har nedbragt sagspukler. I alt svarer 97 procent af kommunerne, at de har arbejdet med at effektivisere arbejdsgangene med henblik på at nedbringe sagsbehandlingstiderne.

Og det er glædeligt, at det er så udbredt blandt kommunerne med ambitioner på området. Det udtaler Karin Klitgaard, miljøpolitisk chef i Dansk Industri (DI) til KL’s nyhedsbrev Momentum. Hun kan også genkende tendensen.

”Det er godt, at så mange kommuner svarer, at de er i gang med at se på det. Ineffektiv sagsbehandling kan forsinke virksomheder i at komme på markedet med et nyt produkt, og dermed risikerer man at blive overhalet indenom. I miljøgodkendelsen ligger der også en ”license to operate”, og man kan risikere at måtte slukke maskinerne, hvis ikke man har den. Derfor er det vigtigt at holde fokus på at gøre tingene så hurtigt som muligt,” siger Karin Klitgaard.

Ny publikation med gode eksempler

KL har samlet resultaterne og en række gode eksempler på arbejdet i kommunerne i en publikation, som offentliggøres i dag. Publikationen skal give indblik i, hvordan kommunerne løser opgaven.

”Fra kommunal side er en kort sagsbehandlingstid vigtig, da vi ved hvor meget det betyder for både borgere og erhvervslivet. Men god sagsbehandling er samtidig meget mere end blot at være hurtig. Det er vigtigt med en helhedsorienteret tilgang til virksomhedernes ønsker og god dialog. God service handler for eksempel om tidlig vejledning i en forhåndsdialog, forventningsafstemning om hvad der kan lade sig gøre, og hvordan processen forløber, samt om at give ansøger en oplevelse af, at kommunen lytter og er ”tilgængelig”, skriver KL’s formand Martin Damm og KL’s administrerende direktør Kristian Wendelboe i forordet til publikationen.

Læs hele publikationen herunder.

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Kommuner er blevet bedre til bygge- og miljøsager

  • LINK

    Læs mere om fælles servicemål